Boligprosjektet Petersborgkvartalet på Ensjø er snart utsolgt og det er nå innflytting i trinn 1

Scandic og Gladengveien 004

Petersborgkvartalet består av til sammen 210 leiligheter i 3 blokker. Salgstrinn 1 som har 61 leiligheter hadde salgsstart i september 2013. Salgstrinn 2 med 84 leiligheter hadde salgsstart i september 2014 og tredje og siste trinn med 65 leiligheter hadde salgsstart 13. april 2015.

Det har siden starten på mai vært overtakelse og innflytting i trinn 1 og Ensjø har dermed fått flere nye innbyggere. Det har gått 32 måneder siden de som flytter inn kunne kjøpe bolig til at de nå faktisk er inne i sin nye bolig.

Trinn 1 av Petersborgkvartalet er utsolgt, men det er 3 ledige leiligheter i trinn 2 og det er 4 ledige i trinn 3.

Les tidligere saker om Petersborgkvartalet

pk tr 3