Spørreundersøkelse om hvordan nærmiljøet rundt Hasle Stasjon oppleves og brukes i dag – i nabolaget til Ensjø

IMG_4678 IMG_4703

Ensjø aktuell Informasjon har mottatt en forespørsel om å dele en spørreundersøkelse fra gjengen i Leva Urban Design. Det gjelder området ved Hasle T-banestasjon. I dag stod de også på stand og delte ut oppfordringer om å delta på undersøkelsen oppe ved Tegleverksdammen.

Hasle er under utvikling. Økernveien 97-99 ved Hasle Stasjon, som eies av Stor-Oslo Eiendom, planlegges også transformert fra dagens formål som bilforretning til et urbant stasjonsområde. Det planlegges bygging av både nye boliger, og utadrettet næring/servicetilbud rundt stasjonsområdet.

I den forbindelse bistår Leva Urban Design med blant annet gjennomføring av en spørreundersøkelse, hvor vi vil finne mer ut av, hvordan nærmiljøet rundt Hasle Stasjon oppleves og brukes i dag. Vi håper at du/dere har lyst til å delta i spørreundersøkelsen Her er link til undersøkelsen: 

Undersøkelsen vil ta mellom 10-15 minutter å besvare. Som takk for hjelpen trekker vi ut en heldig vinner av ny El-sykkel blant de, som deltar i undersøkelsen!

Spørreundersøkelsen er et tilleggsarbeid, som Stor-Oslo Eiendom velger å gjøre for å supplere den vanlige formelle prosessen med høringsperioder etc. Undersøkelsen er ikke en del av den formelle prosessen, men vil fungere som en del av grunnlaget i videre arbeid med området.

Så bor du på Hasle eller i nabolaget eller du jobber, går på skole eller bruker Hasle området. Det kan være at du har barn i barnehagen, handler på Hasle Torg, spiller tennis eller bruker turnhallen, sparker fotball på Valle feltet så er du hjertelig velkommen til å svare på undersøkelsen!

Her er lenke til undersøkelsen: 

 

IMG_4679 (2)