Skanska og Ferd utsetter salgsstart i Petersborgkvartalet på Ensjø til våren 2013!

Skanska og Ferd har tidligere utsatt salgsstarten i Petersborgkvartalet på Ensjø. Siste gangen var til oktober 2012, men nå blir det enda lenger venting for potensielle boligkjøpere. På hjemmesiden der det lenge har stått salgsstart i oktober har nå blitt endret til kommer for salg.

Samarbeidspartnerne Ferd og Skanska har frem til nå samarbeidet om felt D i Tiedemannsbyen eller det som heter Hagekvartalet. Her er det nå nesten utsolgt med kun 3 ledige leiligheter igjen.

Utbyggerne har i lang tid holdt på med forberedelsene til neste område og det er felt C i Tiedemannsbyen eller det som har fått navnet Petersborgkvartalet. På dette feltet skal det bygges 186 leiligheter og 3 næringslokaler.

Undertegnede har undret seg litt over hvorfor man ikke klemmer til i disse gode salgstider. Litt undersøkelse viser at det nå koster rundt kr.30.000.- pr kvadratmeter å bygge boliger. Veldig mye kapasitet hos entreprenører er tatt ut i markedet og det er åpenbart mange oppdrag og da får man ikke lave priser på anbudene.

Selv om området Tiedemannsbyen nok har Ensjøområdets laveste kostpriser på kjøp av tomten, den er innkjøpt som industrieiendom tidlig på 1960 tallet, så blir det fort dyrt. Leilighetene selges uansett til markedspris, så fortjenesten går enten til entreprenøren eller til utbygger Ferd.

Skulle jeg driste meg til å synse litt med sensasjonelle overskrifter, så kunne det vært interessant i å spekulere på om Ferd og Skanska, som har mange direkte følere på boligmarkedet, nå merker at boligmarkedet er i ferd med å kjøles litt ned. Dermed er man litt mer forsiktig med å sleppe ut 200 nye leiligheter før man har klart for seg hvor markedet går.

Det kan også være så enkelt at man ikke er helt fornøyd med hvordan leilighetene i byggene er plassert og at det kan være noe teknisk. Uansett i følge min informasjon, så er salgsstart utsatt til anslagsvis mai 2013.

Les tidligere sak om salgsstart i Petersborgkvartalet

Les mer om hvordan Petersborgkvartalet skal bli!