Røhne og Selmer (Ford) blir på Ensjø og flytting til Breivoll er ikke lengre aktuelt?

Søppel hovinbekken og Selmer 025

Estate nyheter skriver at Selmer eiendom ikke lengre har planer om å bygge nytt bilverksted og salgslokaler på Breivoll, slik de lenge har jobbet for.

Tidlig på 2000 tallet hadde Selmer Eiendom planer om boligutvikling på hele/deler av eiendommen i Gladengveien på Ensjø. Dette ble imidlertid stoppet noen år senere. Hele eiendommen til Selmer ligger under planprogrammet for Ensjø som er vedtatt i 2004 og kjerneområdet langs Gladengveien er regulert til boliger av bystyret i Oslo i 2007.

I 2011 lanserte Selmer Eiendom et planforslag for omregulering av eiendommene Strømsveien 181, 183 og 185, samt Caspar Storms vei. Bygget var tenkt med parkeringskjeller, to høye etasjer klargjort for bilverksted og bilutstilling, samt en tredje og fjerde etasje med kontor. Virksomheten som ligger på Ensjø var tenkt flyttet til dette nye stedet.

I artikkelen (du kan lese i lenken under denne saken) skriver Estate nyheter at Selmer Eiendom nå ønsker å bygge ca. 25.000 kvadratmeter bolig, publikumsrettede funksjoner og fleksibel næring på Breivoll i Oslo i stedet for bilverksted.

Estate nyheter skriver også sitat: «Selmer Eiendom opplyste at det ikke lenger nødvendigvis tenkes en flytting av dagens virksomhet med bilbutikk på Ensjø til denne eiendommen. Selskapet ønsker å legge til rette for at deler av en slik virksomhet, med showroom etc, kan tillates integrert på eiendommen, men vurderer også andre eiendommer i forbindelse med flytting av virksomheten.» sitat slutt.

Det fremkommer ikke noen informasjon om hvor langt man har kommet med å vurdere andre eiendommer for flytting av Ensjø virksomheten. Samtidig har lokalene på Ensjø gjennomgått en oppussing for et år siden. Dette betyr nok at det kan ta en stund før det blir utbygging av boliger på eiendommene i Gladengveien. Det kan også leses som at bilbyen blir på Ensjø en stund til og at boligbyen utsettes enda noen år!

Les hele saken på Estate Nyheter.