Renhold av gater på Ensjø skjer i slutten av mars og i april – pass på hvor du parkerer bilen!

Gatevask og borttauing på Ensjø 024 Gatevask og borttauing på Ensjø 003

Våren kommer hvert år og da må man rengjøre gatene for all søppel og rester av vinter som ble synlig når snøen forsvant. Det samme skal all grusen som ligger igjen etter vinterens strøing. Så når våren kommer så er nok Bymiljøetaten glad for at man er ferdig med brøytingen og da kan man ta fatt på den årlige vårrengjøringen. Vårrengjøringen starter så snart vær- og føreforhold tillater. De har som mål å være ferdig i hele byen før 1. mai.

Følgende gater på Ensjø rengjøres

Ensjøsvingen hele gata rengjøres 28.mars

Rolf Hofmoes gate hele gata rengjøres 28.mars

Gladengveien, mellom Grenseveien – Ensjøveien rengjøres 5. april

Ensjøveien, mellom Økernveien – Strømsveien rengjøres 5. april

Stålverksveien, mellom Malerhaugvn – Gladengveien rengjøres 5. april

Sigurs hoels vei – Ensjøveien til ende 5.april

Hovinveien – Økernveien til Grenseveien 6.april

Malerhaugveien mellom Grenseveien – Malerhaugvn nr 20 rengjøres 17. april

Grønvoll allè mellom Malerhaugvn – Grenseveien rengjøres 17. april

Grenseveien mellom Hovinveien – Strømsvn o/brua rengjøres 17. april

Lensmann Hiorths allé – hele gata rengjøres 28. april

Langengen – Ensjøveien til Lensmann Hiorths allé 28. april

Fant du ikke gata som du bor i sjekk linken nederst i saken!

For at Bymiljøetaten sine mannskaper og til dels store renholdsmaskiner skal komme fram, vil det mange steder være behov for midlertidig skilting med parkering forbudt. Når nye parkeringsregulerende skilt settes opp, har bileier plikt til å rette seg etter den nye skiltingen innen 24 timer. Altså: hvis det blir satt opp et skilt mandag kl 20.00 med teksten “Parkering forbudt tirsdag-onsdag kl. 18-06”, vil Trafikketaten ikke kunne ilegge gebyr før tidligst tirsdag kl 20.00. Parkerer du på vei/gate åpen for alminnelig ferdsel, må du huske å sjekke skiltene en gang i døgnet!

Her kan du sjekke din gate 

vårrengjøring på Ensjø 026