Også i år har to svaner tatt tilhold i Teglverksdammen på Hasle / Ensjø

Svaner 002  Svaner 023

Ensjø aktuell informasjon har over flere år skrevet fordelaktig om Teglverksdammen og det grønne området rundt. Nå har anlegget igjen vært igjennom en vinter med is og kulde og nå er våren i ferd med å ta tak, den siste isen forsvant natt til mandag. Da kan man se hva som ikke har klart seg igjennom vinteren og noe vil det alltid være.

Selv om flere dager med varme ikke gir utslag med engang, utover at mange mennesker tar turen ut og benytter anlegget, så er det viktig å tenke på at et slikt anlegg de første årene er under utvikling. Vannplanter vokser senere enn planter på land, på grunn av stadig nedkjøling fra vannet omkring dem.

Det var også et større reparasjonsarbeid på dammen i fjor høst der man senket vannstanden for å lage nødvendig tilkobling for Hovinbekkens videre ferd ned i gjennom Ensjø. Da ble også en del av plantene skiftet. Det tar nok fortsatt litt tid før det spirer og gror i dammen og man vil nok se at det spirer og gror tidligere på land enn i vann. I tillegg blir det liggende dødt plantemateriale i bekken og dammene. Som med spiringen, tar det ofte litt tid før nedbryting av dette starter. Det er svært viktig at det får ligge der, fordi det er en del av det naturlige plante- og dyrelivet i dammen. Men finner du søppel som plastposer, engangsgriller og annen forsøpling så er det bare å fiske det ut og legge i søppelkassene som har kommet på plass rundt hele anlegget. Det samme gjelder om du tar turen nedover Hovinbekken, plukk gjerne opp søppel.

Det som er et stort positivt tegn er at to svaner i flere dager har holdt til i dammen. Dette er ikke de samme to som tok tilhold i dammen i fjor. Svanene er merket og har nr U256 og Y824. Kanskje noen med ornitologisk erfaring og kunnskaper om merking kan fortelle mer om akkurat disse to svanene? I tillegg til svanene så er det mange ender og forskjellige måke typer som har funnet tilhold i dammen.

OBS! Hvis du som bruker av området skulle få mistanke om forurensning i dammen: Kontakt Vann- og avløpsetaten, tlf. 23 43 79 00. Hvis du opplever forsøpling i og rundt bekken og dammene: Kontakt Bymiljøetaten, tlf. 23 48 20 30, eller via BYMelding (www.bymelding.no) Men det er lov å plukke litt selv også!

Les om vedlikeholdet

Les om svanene i Teglverksdammen i fjor

Svaner 015 Svaner 009