Politikerne i Oslo vil premiere en grunneier på Ensjø som ikke bygger boliger, med en tillatelse til å bygge næringshøyhus på 50 meter ved Ensjø T-banestasjon!

høyhus i Tyngdepunktet nei takk

Politikerne forklarer oss veldig nøye at det er viktig å bygge boliger og at dette må gjøres på kollektivknutepunkter, vi må opp i høyden og vi må bygge tettere. At politikerne er opptatt av å skaffe befolkningen nye boliger det er bra, men man må ikke ta for mye møllers tran.

Nå skal Tyngdepunktet rundt Ensjø T-banestasjon reguleres. Høyrebyrådet går her inn for en massiv utbygging av området. På et lite område rundt T-banestasjonen så ønsker man å bygge ut 88.800 kvadratmeter. Det fremstår som at man skal bygge boliger og det er det politikerne sier man gjør på Ensjø. Vi bygger boliger på Ensjø sier man. Det er faktisk så viktig at man får disse boligen at man går til det skritt å ville bygge 2 høyhus på 50 meter + 1 nesten høyhus på 42 meter, på dette lille området

Men kikker man på tallene i dokumentene så er selvsagt 88,800 kvadratmeter fryktelig mange kvadratmeter som kan gi mange boliger, men nei da for hele området skal ikke brukes til boliger. Nesten halvparten av reguleringen (45%) skal brukes til å bygge kontor, næring og forretning. Man lager til og med ett eget høyhus kun for kontor og næring.

Vet politikerne at man her er i ferd med å ødelegge et flott område på Ensjø som man tror kun skal brukes til boliger, men hvor 45% skal brukes til næring. Ett helt høyhus på 12 etasjer i 50 meters høyde, uten en eneste leilighet.

For å krydre saken litt ekstra så er eieren av det potensielle næringshøyhuset  en stor grunneier på Ensjø. Mange av tomtene vedkommende eier ble i 2007 regulert til boliger. Men siden 2007 har grunneieren ikke lagt fram en eneste plan for å bygge boliger på de regulerte tomtene. Nei faktisk har man i det siste inngått nye 10 års utleie kontrakter på de fleste disse eiendommene som vil forsinke boligutbyggingen Ensjø enda mer.

Premien for trenere boligbygging på Ensjø er å belønne vedkommende med å få lov til å bygge et høyhus kun til næringsvirksomhet. Nå må politikerne våkne opp og se realiteten i øynene.  Vi må si nei til høyhus på Ensjø for det behøver vi ikke og vi må få startet opp bygging av boliger på de tomtene som i 8 år har vært ferdig regulert til boliger på Ensjø.

Spørsmål til politikerne i Oslo spesielt byutviklingskomiteen, vil man faktisk premiere en grunner som i 8 år ikke har lagt to pinner i kors for å bygge boliger på ferdig regulert område, med en tillatelse til å bygge høyhus (uten boliger) som i tillegg bryter med planprogrammet for Ensjø og som bryter med høyhus vedtaket i Oslo.

På kartet under kan man se situasjonen. Innenfor den svarte streken ble det meste regulert til bolig 20.juni 2007. De blå strekene indikerer boliger som allerede er ferdige eller som bygges. Den røde er området som skal reguleres til næringshøyhus og de gule er eiendommer som for det meste er regulert til bolig, men som den aktuelle grunneieren ikke har boligplaner på.

Les sak om hvorfor Obos må fremskynde trinn 2 av fler prosjekter på Ensjø! 

Les saken om Auto Elite Ensjø som får 10 års leiekontrakt

Se bilder og video av området ( klikk på nr 1)

kart over ensjø med tyngdepunktet og kjerneområdet inntegnet