Plan og bygningsetaten og utbygger er kommet til enighet om et omforent boligprosjekt i Hedmarksgata 13 til 15 på Jordal – i nabolaget til Ensjø

 

I februar 2019 var jeg en tur innom dette prosjektet og da hadde utbygger i januar lagt fram et nytt alternativ, hvor man møtte Plan og bygningsetaten på mange punker som det var strid om tidligere. Ved offentlig høring hadde Plan og bygningsetaten et alternativt forslag.

1.mars ble det gjennomført et dialogmøte hvor man diskuterte de endringene som var gjort i prosjektet. Oppsummert så er det at man har gått fra ett prosjekt med store variasjoner der 4 etasjer var det laveste og det høyeste var 8 etasjer til å ha prosjekt med jevnt over 6 etasjer med takterrasse i 7 etg. Høydene er redusert fra kote 76,5 til kote 70,5 med 5 trappehus oppbygg på kote 73,5.

Endringene betyr at antall kvadratmeter utbygging er redusert fra 12600 m2 til totalt 10.000 m2. Det gir noen færre leiligheter og man antyder nå at det blir omlag 95 stk. Endringen betyr at næringslokalene er betydelig redusert, nesten halvert.

Men endringene har fått Plan og bygningsetaten til å bevege seg litt også. Det betyr at man nå sier «PBE er positive til at det reviderte planforslaget i stor grad følger opp de vurderingene etaten hadde ved offentlig ettersyn, og vil trekke vårt alternativ gitt at enkelte forhold sikres, belyses og beskrives på en bedre måte»

De punktene som skal justeres er i store linjer Fortau på gatenivå, uteareal beskrivelse og sykkelparkering. Er du opptatt av detaljene, så sjekker du referatet i lenken under her.

Som en oppsummering på dette så vil det bli sendt inn til politisk behandling et enhetlig og omforent forslag. Målet er at oversendelsen gjøres ca 1.august.

Ønsker du å se illustrasjoner av prosjektet klikk på lenken til tidligere sak om dette prosjektet.

 

Les referatet fra dialogmøtet 1.mars

Les tidligere sak om dette prosjektet