Neptun Properties er blitt stor utbygger på Ensjø og kommer til å legge ut nærmere 300 boliger i 3 prosjekter i løpet av ett år

np-ensjoveien-34-a  np-ensjoveien-34-b

Neptun Properties er en tidligere eplehage utbygger som har vokst seg opp til å bli en mellomstor boligutvikler i Oslo og som nå ekspanderer til andre deler av landet. De har nå tatt en stor posisjon i boligmarkedet på Ensjø, med 4 prosjekter. Selskapet kom inn på Ensjø markedet ved at de i 2013 kjøpte en eiendom av PEAB med mulighet for å bygge 25 leiligheter i boligprosjektet Malerhaugen park. Siden da har de sikret seg flere utbyggings eiendommer. Neptun Properties vil derfor i løpet av det neste året legge ut nærmere 300 leiligheter for salg på Ensjø. Dette vil skje i prosjektene Stålverksveien 1, Malerhaugveien 28 og Ensjøveien 34.

Prosjektet Stålverksveien 1 med 125 leiligheter er oversendt til politisk behandling i juni 2016 og venter nå på å bli fremmet fra byrådet til byutviklingskomiteen.

Prosjektet Malerhaugveien 28 med 85 leiligheter er snart klart for oversending til politiskbehandling

Prosjektet Ensjøveien 34 med 70 leiligheter er snart klart for oversending til politiskbehandling

Neptun Properties er som de fleste boligutviklere på Ensjø aggressive igjennom at de utfordrer alle bestemmelser og vedtak om høyder og utnyttelse. Tydeligst kan dette sees på eiendommen Malerhaugveien 25. Her har eier utviklet eiendommen og tatt den igjennom regulerings prosessen med Oslo kommune noe som har vart i 2,5 år og i desember 2015 ble reguleringsplanen vedtatt. Neptun Properties kom på banen og kjøpte hele prosjektet for 200 millioner i mai 2016 og i september startet de opp ny regulering på prosjektet med den hensikt å øke høyden og utnyttelsen. Men også i de andre prosjektene kan man se at selskapet starter høyt og hardt, men må sakte men sikkert trekker seg tilbake og redusere høyder og utnyttelse i tråd med de vedtatte planene på Ensjø området.

Når det er sagt så skal det ikke underslås at selskapet bygger boliger og bidrar til transformasjonen av Ensjø. De er nå blitt nummer 3 etter Skanska og Selvaag bolig på Ensjø, når det gjelder prosjekter som er på gang.

Så planlegger du å kjøpe bolig på Ensjø i fremtiden så kan det kanskje være at selgeren er Neptun Properties.

(Skissene over viser Ensjøveien 34, skissene under viser Malerhaugveien 28 og nederst er skisser av Stålverksveien 1 – alle er hentet fra nettsiden til Neptun Properties.)

Se hjemmesiden til Neptun Properties

Les tidligere sak om Malerhaugveien 25

Les tidligere sak om Stålverksveien 1

 

np-m28-a  np-m28-b

np-stalverk-a np-stalverk-b