Næringslokale på Helsfyr/Ensjø gjøres om til skole/undervisningslokale

Fyrstikkalleen skole (F21) på Helsfyr/Ensjø ble offisielt åpnet i 2010. Dette er en skole som både har ungdomsskole og videregående elever. Skolen fikk utvidet sine undervisningsarealer i 2019 når den vernede bygningen Fyrstikkalleen 17, rett ved siden F21 var ferdig ombygget til boliger og første etasjen ble innredet til undervisningslokaler.

Nå ved skolestart i august 2021 så åpnet også Hartvig Nissen videregående skole opp i lokaler i nabobygget Grenseveien 95. Så dette området vil få en stor konsentrasjon av skole og undervisningslokaler. I fremtiden skal også en ny barneskole for Ensjø området, bygges i Grenseveien 73 og 91.

Det er åpenbart behov for mer undervisningslokaler og skolen F21 har i noe tid leid lokaler til undervisning i Grenseveien 97. Disse lokalene skal imidlertid i fremtiden rives for å gjøre plass til boligprosjektet Grønvollkvartalet. Derfor har man nå startet en prosess der noen ubenyttede næringslokaler i Grønvoll alle 18 som ligger ut mot Grønnvoll torg og i tilknytning til alle de andre skolebygningene, skal konverteres fra næringslokaler og servering til undervisningslokaler.

Lokalene det er snakk om ble bygget når man bygde boligprosjektet Grenselunden, men de har egentlig aldri vært i ordinær bruk. Lokalene ble i 2020 solgt til Veidekke eiendom som senere har skiftet navn til Nordr. De har planlagt å benytte disse lokalene til visningslokaler og til litt nabolagsaktivitet igjennom prosjektet Grønnvoll Nblg. Det har imidlertid ikke vært mye aktivitet der og nå er det besluttet å lage undervisningslokaler i størstedelen av lokalene, slik at F21 skal leie lokalene. Det er skolens linje for informasjonsteknologi og medieproduksjon som skal benytte lokalene.

Det er søkt Plan og bygningsetaten om midlertidig dispensasjon og bedt om muligheten for å bruke lokalene til undervisning. Naboene til området er litt skeptiske til dette, men saken er under behandling.

Les søknaden om endring

Les skolens kommentarer til søknaden