Nå kommer opplysnings tavlene endelig opp på Ensjø T-banestasjon!

ensjø tbane 004

Ensjø aktuell informasjon har tidligere påpekt og stilt spørsmål om hvorfor Ensjø T-banestasjon ikke gjøres helt ferdig. Det har manglet informasjons tavler med ruteopplysning.

Det har vært ruteinformasjonen på stasjonen, men den har vært trykt på store plast firkanter som er stripset fast til stålrammene rundt på stasjonen. Disse stålrammene er faktisk en del av stasjonens kunstverk «Propolis» eller Bikuben som er laget av kunstneren Johannes Vemren Rygh.

Nå ser det imidlertid ut til å skje noe for ved siden av billettautomaten som er plassert ut mot Rolf Hofmoes gate så har det kommet opp en ny opplysning/informasjonstavle. Det er derfor godt håp om at det kommer opp flere av disse.

Dermed kan det se ut til at stasjonen som kostet 225 millioner kroner og ble offisielt åpnet 19.juni 2013 endelig kan bli ferdigstilt!

Les tidligere sak om Ensjø T-banestasjon

 

ensjø tbane 005