Ikke klart for bading i Hovinbekken på Ensjø – men kvaliteten på vannet er ikke dårlig!

Ensjødagen a 004 Ensjødagen a 037

Lørdag 17.juni ble Hovinbekken langs Gladengveien på Ensjø offisielt åpnet. Dermed har Ensjøborgerne tilgang på en urbanbekk som renner igjennom hele Ensjøbyen. Hovinbekken på denne strekningen har 3 større dammer og mange mindre kulper på sin vei fra Hasle T-banestasjon ned til Ensjø T-banestasjon.

På varme dager kan det være fristende å vasse eller kaste seg uti for en rask avkjøling. Men det burde verken du, barna dine eller hunden din gjøre. Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO) har kikket litt på vannkvaliteten.

NIBIO sier at undersøkelser fra den gjenåpnede Hovinbekken i Oslo viser at vannkvaliteten er på bedringens vei i området Hasle og Ensjøbyen. Anlegget Teglverksdammen gir en rensing av vannet slik at dette får en estetisk bedre kvalitet og egner seg for rekreasjon.

Mange bybeboere i Oslo ønsker seg badeplasser i nærheten av der de bor, gjerne i nærmeste byvassdrag. I randsonene av Oslo der vassdragene er preget av kvaliteten fra skog og mark, kan vannet ha god kvalitet. Vann og avløpsetatens overvåkningsprogram og NIBIOs undersøkelser viser imidlertid at akseptabel badevannskvalitet kan være vanskelig å oppnå i de urbane delene av byen på kort sikt, og det til tross for at det etableres rensetiltak i og langs vassdragene.

Én av de vanligste årsakene til at mennesker blir syke er at det slippes avføring i vannet vi drikker eller bader i som inneholder sykdomsfremkallende organismer som virus, parasitter eller bakterier, blant annet varianter av tarmbakterien E. coli. Denne typen forurensning, såkalt fekal forurensning, kan oppstå på grunn av lekkasjer fra avløpsledninger og mangelfulle renseanlegg for spredt bosetting, men kan også skyldes avføring fra dyr.

I gjennom fire årstider fra sommeren 2016 til våren 2017 har det blitt tatt prøver i Teglverksdammen rensedamanlegg. Prøver fra seks ulike punkt ble analysert for tarmbakterier og resultatene viste at konsentrasjonen av tarmbakterien E. coli endret seg fra sesong til sesong. Basert på Folkehelseinstituttets normer for friluftsbad holdt vannet «mindre god» eller «god» badevannskvalitet om sommeren, mens kvaliteten på vannet i de kaldere periodene kunne klassifiseres som «ikke akseptabel». Anleggets renseeffekt av bekkevannet varierte tilsvarende og var på sitt høyeste sommeren 2016 med over 80 prosent rensing.

MEN fortsatt er det ikke badekvalitet på vannet!

Les hele artikkelen som NIBIO har skrevet om denne saken

Les tidligere sak om at Hovinbekken renner hele veien samt se video av bekken

Hovinbekken i Gladengveien 026 Påske ensjø 010

Teglverksdammen 011 Hovinbekken på Ensjø 011