Hva skal skje med Helsfyr Atrium i Innspurten 15 på Valle Hovin – i nabolaget til Ensjø

Innspurten 15 har navnet Helsfyr Atrium. I kommunalt saksinnsyn hos Plan og bygningsetaten under reguleringssaker har det i slutten av februar dukket opp en forespørsel om en planforhåndskonferanse for denne eiendommen.

I forespørselen skriver Anvil Asset Advisors AS at man vil diskutere følgende. «Eier ønsker å se på muligheter for utnyttelse, på bakgrunn av endrede forutsettinger ved bruk, ved at man går fra en samlet stor leietaker til flere små, samt sett i lys av utviklingen i området.» Det skrives også at man vil diskutere «muligheter og restriksjoner sett i forhold til utviklingen i området, og nye krav i Oslo kommune for eksempel i forbindelse med trafikkflyt og parkering.»

Helsfyr Atrium ble vedtatt regulert i februar i 2001 og i 2010 stod bygget ferdig oppført. Nå kan det se ut til at eierne ønsker å se på om man skal gjøre noe med bygget. Ensjø aktuell informasjon kjenner ikke til hva utover det som er skrevet tidligere i saken. Men skal man spekulere litt så er det mye som skjer på Valle Hovin og Helsfyr.

Helsfyr Atrium har siden det ble bygget fått Vålerenga stadion som nærmeste nabo og NCC har oppført Valle Wood og holder på å bygge Valle View rett ved siden av. Litt ned i gata holder man på bygge en ny fløy på Helsfyr hotell. På andre siden av gata for hotellet har Selvaag bolig oppført boligprosjektet Hovinenga med 350 boliger. Nede i krysset ved Grenseveien er det planer for konverteringer av næringsbygg til boligprosjekter. Så det er en kraftig fortetting av området som planlegges og det vil muligens eieren av Helsfyr Atrium være med på.

Det kan tenkes at eieren av Helsfyr Atrium ønsker å se på muligheten til å øke høydene på byggene sine eller å utnytte deler av tomta til å bygge flere bygg eller utvide eksisterende bygg. Det kan også være at man planlegger omgjøring av næringseiendommen til boliger.

Henvendelsen ble sendt inn i slutten av februar og det foreligger ikke mer informasjon om saken enda. Så vi får vente og se. Men litt nysgjerrig ble jeg når jeg så saken hos plan og bygningsetaten!

 

Les henvendelsen om planforhåndskonferanse

Les vedtatt regulering fra 2001