«Helsfyr puls» er navnet på det nye bygget i Grenseveien 78 på Helsfyr / Ensjø der Omsorgsbygg Oslo KF flytter inn!

g78 b g78 a

Ensjø aktuell informasjon har tidligere skrevet om reguleringen av Grenseveien 80 – 82. Arbeidet med å leie ut byggene har pågått og tidligere i år ble det klart at Omsorgsbygg Oslo KF skal bli leietaker i bygget. Bygget har senere fått adresseendring og trinn en har nå fått adressen Grenseveien 78.

I følge Estate nyheter så har Omsorgsbygg tegnet en leieavtale på 10 år. Bygget har fått navnet Helsfyr Puls. Innflytting er planlagt 1. desember 2018. Omsorgsbygg skal leie ca. 6500 kvadratmeter.

Helsfyr Puls blir på nesten 8000 kvadratmeter «lyst kontorareal» og rundt 1700 kvadratmeter parkering, sykkelparkering og tekniske rom. Det nye hovedkontoret til Omsorgsbygg blir et miljøbygg som vil tilfredsstille miljøklassifiseringen BREAAM-NOR Excellent.

Selve reguleringen for begge de to byggene er på ca 20.000 kvadratmeter. Da trinn en blir på ca 8000 kvadratmeter, så vil byggetrinn to som inkluderer påbygning av den eksisterende bygningen som står der bli på ca 12.000 kvadratmeter. Byggehøyden på trinn en er 7 etasjer og på trinn to blir det 8 etasjer.

Arbeidet med oppføring av dette bygget er påbegynt og man graver nå ut byggegropa. Rammetillatelsen til oppføring av bygget ble gitt i slutten av mars 2017 og Igangsettelsestillatelsen ble gitt i slutten på juni.

Flere av bildene er henet fra A-lab sin side om dette prosjektet

 

Les sak på Estate Nyheter

Se sak på A lab sin nettside 

Les tidligere sak om dette bygget 

G80

Dump og G78 009 grenseveien 82 Ensjøveien 34 011