Grensestein nummer 42 mellom Aker og Kristiania står på Ensjø.

Grensesteiner pk hovinbekken marienfryd 005  kart ensjø 1881

Dette er muligens saken for deg som er veldig spesielt interessert i historien om Kristiania/Oslo, Aker og Ensjø. Det er i hvert fall en av de små sakene på Ensjø Aktuell informasjon. Selv om den aktuelle granittsteinen faktisk er 100 cm høy og veier cirka 450 kg.

Det hele handler om at jeg en dag var ute og gikk en tur på Ensjø og av tilfeldige årsaker så gikk turen innom Ensjøsvingen. Rett utenfor Ensjøsvingen 29 falt blikket på en rar stein som stor inne i noe buskas langs veien. Steinen hadde i tillegg en krone og tallet 42 meislet inn på to sider.

Da ble nysgjerrigheten vekket og ønske om å finne ut mer om denne steinen dukket opp. Det ble en del tid på nettet for å finne ut hva dette var, hvorfor den står der den gjør og i hvilke sammenheng.

I følge lokalhistoriewiki ble 81 nummererte grensesteiner ble satt opp mellom Kristiania og Aker Herred i forbindelse med utvidelsen av Kristiania i 1878, den siste store grenserevisjonen før sammenslåingen med Aker i 1948.

Stein nr. 1 sto ved Kongshavn i øst, og nr. 81 sto ved Frognerkilen i vest. Steinene er merket med «A» for Aker på den ene siden, og «K» for Kristiania på den andre. I tillegg er det en krone på begge sider. Steinens nummer er også å finne på begge sider. De fleste av steinene er laget av grorudgranitt, sannsynligvis framstilt ved steinverkene i Groruddalen.

I Wikipedia skrives det: Bygrensen fra 1878 omfatter det som ble dagens indre by med gater, kvartaler, byparker, den tette byen laget for trikk og fotgjengere, med mer enn 10 000 innbyggere per kvadratkilometer, til forskjell fra ytre by med spredt blokk- og småhusbebyggelse og en befolkningstetthet på om lag en tredjedel av indre by. Den nye bygrensen ble markert ved 81 cirka 100 cm høye og cirka 450 kg tunge merkesteiner i granitt, fra sjøkanten i Kongshavn i øst (nr. 1) til Frognerelvens utløp i vest. I 1998 var minst 15 steiner fortsatt plassert der de opprinnelig sto.

Kort fortalt så er det jeg fant en av de få gjenværende Grensesteiner mellom det gamle Aker og Kristiania. Det fantes opprinnelig 81 slike steiner som markerte grensen mellom de to kommunene i 1878. Anbefaler å lese både lokalhistoriewiki og wikipedia artikkelen i slutten av saken for å forstå mer om grensen og om utvidelsen av byen.

På kartet som finnes i tilknytning til saken kan man plassering av steinen ved å se på nummerering langs grensen mellom de to kommunene.

Jeg har med kilde i Petter Andreas Heier sin hjemmeside og lokalhistoriewiki samt med en tur ut i lokalmiljøet funnet og dokumentert at de 3 steinene med nummer 37, 38, 39 i tillegg til nummer 42 faktisk står der de skal den dag i dag.

Grensesteiner fra 1878 er ikke noe jeg går å tenker på hver dag, men takk for at du tok deg tiden til å lese denne saken og jeg håper du fikk litt kunnskap som du ikke allerede var kjent med!

Les om Grensesteinene på Lokalhistoriewiki 

Les Wikipedia artikkel om byutvidelsen av Kristiania/ Oslo  

Les hjemmesiden til Petter Andreas Heier om selve steinene

Les hjemmesiden til Petter Andreas Heier

Grensesteiner pk hovinbekken marienfryd 049 Grensesteiner pk hovinbekken marienfryd 045 Grensesteiner pk hovinbekken marienfryd 056