Ferd sitt boligprosjekt i Ensjøveien 3 til 5 på Ensjø er lagt ut på offentlig høring! Plan og bygningsetaten fremmer eget forslag med lavere høyder og utnyttelse!

ensjøveien 3 utbyggerensjøveien 3 pbe alt sør øst

Da har boligprosjektet til Ferd som ligger i Ensjøveien 3 til 5 blitt lagt ut på offentlighøring. Slik Ensjø aktuell informasjon har skrevet om tidligere så er det stor avstand mellom utbygger og planmyndighetene. Det kommer også til uttrykk i dokumentene.

Denne plansaken ble startet opp i juni 2015 og har vært litt fram og tilbake, men nå er den ute på høring.  Dette prosjektet har vært så utfordrende at Plan og bygningsetaten på slutten måtte legge saken fram for Rådet for byarkitektur. De uttaler seg om saker og prinsipielle eller overordnede temaer som angår byens form og utseende.

Som jeg har skrevet om tidligere så er de største utfordringen om dette prosjektet følger intensjonen i planleggingsprogrammet for Ensjø og da spesielt med fokus på høyder og utnyttelse. Det har også vært et spørsmål om dette prosjektet utfordrer Kampen parken og Den gamle trafostasjonen som fokuspunkt. Etter flere runder med dialog med utbygger så har Plan og bygningsetaten kommet fram til at de vil fremme eget forslag og det mest drastiske grepet er å gå fra 10 til 6 etasjer.

PBE skriver i dokumentet at alternativ 2 har samme formål som forslagstillers alternativ, dvs sentrumsformål (bolig, næring), offentlig torg og gang/sykkelvei. Forskjellene er følgende, Bebyggelsen er plassert ut mot Ensjøveien, og redusert fra 6-10 etasjer til 5 etasjer med tilbaketrukket 6. etasje. Plassering av bebyggelse i eget gårdsrom er justert og redusert i høyde fra 4-6 etasjer til 4- 5 etasjer. Det sikres næring i første etasje ut mot Ensjøveien. Det er lagt inn bestemmelse som sikrer at 1. etasje forholder seg til at Ensjøveien ligger i en bakke langs planområdet.

Utnyttelsen er i utbygger sitt forslag gir 16.700 m2 med utnyttelse på 241 prosent som gir 198 boliger. Plan og bygningsetaten sitt alternative forslag gir 12.180 m2 med utnyttelse på 181 prosent som gir 145 boliger.

Begge forslagene ligger godt over det Planprogrammet for Ensjø har vedtatt. Det sier at totalutnyttelsen kan være en TU på 120 til 150 % I randsonen legges det opp til en bymessig bebyggelse som skal bidra til å knytte området sammen med omkringliggende boligområder. Bebyggelsen kan oppføres i 4-5 etasjer, inntil 7 etasjer dersom plassering tilsier at markering og utforming tilfører stedet positive arkitektoniske kvaliteter. En forutsetning er at tilfredsstillende bokvalitet oppnås. Det står videre i programmet at det er netto byggetomt som legges til grunn for utnyttelsen.

Nå er det for de som har meninger og innsigelser i denne saken bare å starte skrivingen og sende inn kommentarer. Dette kan gjøres av enkeltpersoner, sameier og borettslag i nabolaget. Alternativt om du føler at du er berørt på andre måter.

Fristen er 18. september.

 

Her kan du se alle dokumenter som tilhører denne høringen. 

Dette er et av de viktigste dokumentene der man kan lese utbyggers forslag og plan og bygningsetatens sitt alternativ.

Les tidligere sak om dette prosjektet her.

 

ensjoveien-3-bilde ensjoveien-1-til-3-fjernv-1