Ensjøveien 12 B rives for å gi plass til boligprosjektet Peterborgkvartalet på Ensjø

MP tbane PK MF JM GP 036  MP tbane PK MF JM GP 032

Nå har Skanska startet det endelige rivningsarbeidet av bygningen i Ensjøveien 12 B. De startet allerede i 2012 da leiekontraktene ble sagt opp og de startet å flytte ut innholdet i bygget. Opprinnelig skulle bygget blitt revet i august 2012, men så trakk man søknaden om rammetillatelsen til Peterborgkvartalet og det ble en utsettelse og først nå i 2014 er man i gang med å rive bygget.

Nabobygget som har vært lager er tidligere i uka revet og maskiner og utstyr er kjørt frem, så de tar nok resten før sommerferien.

For øvrig skal alle bygninger på området rives, med unntak av den gule to etasjes bygningen som heter Petersborg. Den er vernet og blir stående.

Les om Petersborgkvartalet.

 

MP tbane PK MF JM GP 023 MP tbane PK MF JM GP 020