Ensjø aktuell informasjon sitt historiske arkiv på ensjo.origo slettes 1. juni 2019

Ensjø aktuell informasjon har snart holdt på i 11 år med blogging om Ensjø og nærområdene. Dette foregår i dag på en wordpress plattform.  Tidligere ble bloggen skrevet på et nettsted som het Origo under domenet Ensjo.origo.no.  Dette nettstedet (Origo) stengte i 2016. Nettstedet har imidlertid ligget åpent med alle saker og innhold tilgjengelig.

Det historiske materiellet for perioden 2008 til 2014 vil nå bli borte da eierne av nettstedet har besluttet å slette nettstedet og alt innhold fra 1.juni 2019.

Jeg som skriver Ensjø aktuell informasjon har benyttet dette som historisk referanse i enkelte saker og publiseringer av nye saker i et historisk perspektiv. Dette betyr at enkelte tidligere saker som har referanser og lenker til Origo sidene ikke vil virke lengre.

Ensjø aktuell Informasjon beklager at Sparebankstiftelsen DNB som er eieren av Origo velger å gjøre dette.

Du vil selvsagt fortsatt kunne se og lese Ensjø aktuell informasjon på dagens plattform, selv om en del av historien forsvinner!

Se lenke til Origo