Det er mange måker på Ensjø og har du tidligere hatt problemer med måker, så er tiden inne for å gjøre tiltak nå!

Hvis du skal hindre et potensielt måke problem, så er det nå du skal handle for senere på våren er det nemlig for sent!

Måker er kanskje noe du mest forbinder med sjø, vann og på kysten, men stadig flere måker velger å bli urbane. Det vil si at de trekker inn over land og starter å hekke på tak og andre «naturlige» steder. Du har kanskje observert de store mengdene av måker som svever over Ensjø området. Du har kanskje opplevde at måker blir vel nærgående når du går rundt på Ensjø.  Vel det er ikke helt enda at måkene kommer i angreps modus, det skjer først når de har lagt egg og når de har unger.

Flate hustak er gjerne flotte hekkeplasser – her er måkene trygge for rovdyr som utgjør en trussel. Har du først fått en måkefamilie på taket, så er det ikke mye du kan gjøre før ungene har forlatt redet. Måker er nemlig fredet i hekkesesongen. MEN det er nå snart at måkene starter å hekke og fra april til august er den store hekkesesongen. Så hvis du er litt proaktiv og planlegger, så kan du bidra til å gjøre måke problemet litt mindre.

Naturmangfoldloven § 15 setter forbud mot å påføre unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo og hi. I tillegg til å beskytte voksne fugler og deres unger innebærer bestemmelsen at det er forbudt å skade eller ødelegge reir og egg. Forsøk på flytting av måkereir med egg eller unger vil som utgangspunkt være et brudd på bestemmelsen. Dersom reiret forsøkes flyttet så langt at det vil ha noen effekt for å hindre støy fra måkene, er sannsynligheten stor for at reiret blir ødelagt eller utsatt for rovdyr eller andre hekkende par, med den følge at måkene oppgir hekkingen.

Å dekke til egnede hekkeplasser på bygninger i god tid før hekkesesongen er i utgangspunktet ikke i strid med lovens § 15. En forutsetning for slik tildekking er at det ikke benyttes fiskegarn eller andre innretninger som fuglene kan sette seg fast i, og dermed bli påført unødig lidelse.

Forebyggende tiltak er en måte å ta grep på eksempelvis ved tildekking av potensielle hekkeplasser på bygninger i god tid før hekkesesongen vil man til en viss grad kunne begrense de negative opplevelsene i hekkesesongen. Dette kan gjøres ved å spenne opp godt synlige tråder over møne og andre aktuelle sitteplasser på hustak, på en måte som ikke medfører fare for at fuglene setter seg fast.

Spenn opp liner over taket – det hindrer måkene i å lande. En halv meter mellom linene er tilstrekkelig, høyden over taket bør være minst 30 cm. Du kan ikke dekke taket med fiskegarn eller liknende innretninger som fuglene kan sette seg fast i.

Fra måkene kommer til eggleggingen starter bør du være ute på taket, flere ganger daglig. Måkene vil da vurdere taket som utrygt, og lite egnet som hekkeplass. Mange setter ut gummiormer, hauker, ugler og andre fugleskremsler. Men skremming har oftest en begrenset effekt. Fuglene lærer fort, og skjønner at faren ikke er reell.

Nå har du fått litt måke kunnskap om du bruker den er helt opp til deg selv!

Les mer om måker!

Les hva Miljødirektoratet skriver om dette