Bystyret vedtok å endre reguleringsplanen slik at Vålerenga slipper å oppgradere Grenseveien i forbindelse med stadion utbyggingen på Valle Hovin – i nabolaget til Ensjø.

K kolberg 004  Vålerenga stadion a

Overskriften er litt tannløs og litt intetsigende, men det er slik det ble. I virkeligheten så er saken mer alvorlig. Bystyret har igjennom vedtaket overtatt en kostnad fra Vålerenga på minst 25 millioner kroner.

Bakgrunnen er to delt. Vålerenga har ikke økonomi til å ferdigstille stadion utbyggingen med den reguleringsplanen som lå. Vålerenga ville heller ikke kunnet åpne og ta den nye stadion og de tilstøtende lokalene med videregående skole og barnehage i bruk slik reguleringsplanen var vedtatt tidligere.

Det er et faktum at Vålerenga har brukt for mye penger på bygging av selve stadion, slik at det nå ikke var penger igjen til de andre forpliktelsen de har påtatt seg igjennom vedtaket om å overta tomteareal på Valle Hovin for kr. 1.- og den reguleringsplanen Vålerenga selv har fått vedtatt for området.

I forbindelse med onsdagens vedtak så fremmet Vålerenga opprinnelig et forslag som gikk ut på å knytte den nå endrede forpliktelsen opp mot senere utbygging av Valle Hovin Ishall. Dette fant byrådet ut at var uheldig, så man fant en mellomløsning der kommunen påtar seg kostandene for det gjenstående arbeidet.

Så man kan si at resultatet av Vålerengas betydelige politiske kontakter og politiske arbeid derfor ble kronet med suksess onsdag kveld. Da vedtok bystyret en endring i reguleringsplanen som gjør at Vålerenga ikke lengre er forpliktet til å gjennomføre den tidligere vedtatte reguleringsplanen og de forpliktelsene som lå i denne. Dette gjorde bystyret ved å ta ut deler av den opprinnelige teksten i planen.

Den gjenstående oppgraderingen av Grenseveien slik reguleringsplanen viser, vil kunne utgjøre en kostnad for kommunen i størrelsesorden 25 millioner kroner. Byrådet vil i forbindelse med budsjettprosessen for budsjett 2018 komme tilbake til hvordan disse kostnadene skal inndekkes.

Vedtaket ble gjort mot Høyre og Rødt sine stemmer.

Min påstand er fortsatt at det Vålerenga her har fått gjøre, aldri ville blitt akseptert om det var en vanlig utbygger som hadde forsøkt på det.

Det er imidlertid forsatt noe som gnager litt i bakholdet og det er at det nok ikke er siste gang vi hører om Vålerenga stadion og områdene rundt. For når man har en klubb som tenker med hjerte også i økonomisaker, så har det ofte en tendens til å gå galt. Men jeg håper i det lengste at Vålerenga greier å beholde stadion også i fremtiden, med de utfordringer man måtte kunne stå overfor.

Det er jo også slik at Vålerenga fortsetter reguleringssaken om utbygging av 10 etasjers boligblokk i et friområde ved innkjøringen til Innspurten (Grenseveien 84) åpenbart kun med begrunnelsen å skaffe penger.

Men for alle VIF supportere som også tenker med hjertet og som nok for det meste driter i kommunalt byråkrati og vedtak, kan man se frem mot og glede seg til 2 kampdager 9. og 10. september der den nye stadion tas i bruk. På de kampene vil nok mange av Vålerenga medlemmene og sympatisørene fra bystyret også være på plass på stadion vel vitende at dette kostet dem og skattebetalerne 25 millioner kroner. (eller rett skal være rett kr 24. 999.999.- for man har jo fått overlevert 1 krone for tomta)

Les mer om denne saken i tidligere sak  

Les hva NRK skriver om saken

Les hva Aftenposten (abonnement) skriver om saken