Bonum as har bestilt planforhåndskonferanse for Østerdalsgata 1 – i nabolaget til Ensjø

Ø1 (2) Ø1 (4)

Bonum har 15. august sendt inn bestilling av planforhåndskonferanse til Plan og bygningsetaten i Oslo vedrørende eiendommen Østerdalsgata 1. De har i søknaden kalt prosjektet Ø1. Eiendommen ligger langs Gjøvikbanen med Strømsveien og Østerdalsgata som avgrensninger.

Det sies i dokumentene at «Bonum har ambisjoner om å gjennomføre arkitektkonkurranser /plankonkurranser i en mye større del av utviklingsprosjektene våre enn det som er vanlig. Tanken er at dette skal gi oss ulike analyser og konsepter i tidligfase og grunnlag for skisseprosjekt kombinert. Dette materiale danner grunnlaget for påfølgende planarbeider. Tanken var å ha et tilsvarende møte med dere for å kartlegge hva PBE ser som utfordringer i en prosess der en kjører konkurranser i en tidlig fase. Dette er altså en modell vi vil utvikle og gjennomføre i flere prosjekter framover, så hva vi finner ut nå i møte med etatene er av generell interesse for oss. også utover eiendommen i Østerdalsg 1.»

I den enkle dokumentasjonen som er tilgjengelig i saksinnsyn heter det at prosjektet kan/skal inneholde Boligbebyggelse, Næringsbebyggelse, Skole/barnehage, Sykehjem/omsorgsboliger e.l. Det står ikke mye mer enn dette. De henviser både til Østerdalsgata 1 og Østerdalsgata 1a i det innsendte materialet. Det kan være at dette gjelder hele eiendommen eller bare det som benyttes som parkeringsplass i dag.

Det er greit å kjenne til at bygningene i Østerdalsgata 1 står på byantikvarens gule liste og kan være nødvendig å ta vare på eller vernes. I disse lokalene fra tidlig 1900 tall har man blant annet hatt Sætre kjeksfabrikk.

Bonum skriver på sine nettsider at de er en eiendomsutvikler og kompetansepartner for bolig- og næringsprosjekter i alle størrelser. I våre prosjekter har vi spesielt fokus på helhetsbildet, med hovedvekt på funksjonelle og moderne boliger som er tilpasset målgruppen, området og nærmiljøet.»

Dette betyr at folket på Vålerenga nå må kjenne sin besøkelsestid og følge med på eller allerede nå tenke på hva som bør være alternativene for denne bygningen/eiendommen. Alle typer innspill som kan komme spilles inn til kommunen før de kommer i gang med arbeidet med å tenke rundt denne eiendommen, kan være med å påvirke alt fra innhold, muligheter og viktighet for nabolaget mm.

Les dokumentet som er sendt inn

Les mer om Bonum på deres hjemmesider

 

Ø1 (11) Ø1 (8)