Boligprosjektet Malerhaugen Park med 25 leiligheter på Ensjø er utsolgt

mp 7  mp 6

I desember ble den siste av 25 leiligheter i Neptun Properties sitt boligprosjekt Malerhaugen park solgt. Dette prosjektet har hatt en lang reise fra start til mål.

PEAB Bolig kjøpte i 2008 eiendommene Ensjøveien 32 og Malerhaugveien 6, med den hensikt å bygge boliger. Området er på ca 3 mål og de var bebygd med 2 eneboliger med relativt store tomter. PEAB sendte i slutten av april 2010 inn forslag til reguleringsplan for eiendommene. Det har vært litt fram og tilbake i dette prosjektet og i hovedsak kommer det av PEAB sitt ønske om store volum og mange leiligheter.

Opprinnelig ville PEAB bygge over 40 leiligheter, men etter flere runder med naboer, bydelen og Plan og bygningsetaten ble forslaget forandret og forminsket. Tilslutt ble forslaget et boliganlegg med til sammen 25 leiligheter i 3-4 etasjer. Reguleringsplanen ble fremmet for bystyret i september 2011 og ble da vedtatt.

PEAB bolig syntes nok prosjektet ble for lite og kastet inn håndkledet og solgt boligprosjektet i Malerhaugveien 6 og Ensjøveien 32 til Neptune Properties AS i 2013. De startet salget av de 25 leilighetene i mai 2013, men salget har gått sakte og det har tatt tid å selge alle leilighetene, men nå i desember 2014 ble den siste solgt.

Det spesielle med dette prosjektet var at man 18.mai 2014 startet gravearbeidet på tomta og deretter har man laget fundamentene til kjelleren. Så monterte man i et par uker kjeller elementene i betong og klargjorde dette for montering av boligelementene. I starten av november var man klare og på tre dager fra mandag 24.november og til 28.november så ble begge blokkene med 25 leiligheter montert opp. Hele råbygget kom i moduler og man heiste de bare på plass etter hvert som lastebilene kjørte dem til byggeplassen.

Neptun properties liker åpenbart området og pengene de har tjent på prosjektet, for nå har de startet en prosess der man jobber med å få til en reguleringsplan på nabotomta i Ensjøveien 34.

Bildene viser prosessen fra Gamle eneboliger til nytt leilighetkompleks

Les flere av sakene om Malerhaugen park 

Les om prosjektet på Neptun properties sine sider

 

mp 9  mp 10

mp 4  mp 3

mp 1  mp 2