Boligprosjektet i Malerhaugveien 19 til 23 på Ensjø nærmer seg innsending av planforslag.

M19 a m19 ny a

Ensjø aktuell informasjon skrev i november 2016 om at det var startet opp arbeide med et boligprosjekt i Malerhaugveien 19 til 23 på Ensjø. Da prosjektet ble presentert ble det fremmet med høyder på 7 etasjer og til opptil 12 etasjer.

Nå har prosjektet modnet litt og utbygger har besinnet seg og fulgt rådene fra PBE og tatt høydene noe ned. I utkastet til planforslag som er lagt ut på saksinnsyn kan man se at prosjektet har endret karakter og har nå en annen utforming der man har fra 4 til 8 etasjer. Man har fortsatt planer om å bygge ca 12000 m2 med boliger med en utnyttelse på 220 prosent. Det legges opp til å bygge 143 leiligheter.

Den endringen som er gjort er at man har gått bort fra 3 punkthus og konsentrerer nå bygningen ut mot ytterkanten av eiendommen og skaper et stort grønt gårdsrom i midten. Det Plan og bygningsetaten oppfordrer til på Ensjø er å skape mer indre by utvikling der man har nybygg som ligger i utkanten av eiendommen og skaper gårdsrom som er stille og beboervennlige. Samtidig skaper man tydeligere gater. Dette skjer i flere prosjekter på Ensjø.  Jeg synes at utbygger har tatt signalene og prosjektet fremstår flott slik det presenteres i skissene, men utnyttelsen er nok litt høy.

Forslaget ligger fortsatt godt over det planprogrammet for Ensjø skisserer.  Det anbefaler nemlig utnyttelse på 120-150 % BRA og 4-5 etasjer for eiendommen.  Jeg tror at siden denne eiendommen ligger på et meget høyt punkt på Ensjø så vil PBE være restriktive med å gi tillatelse til å bygge over 6 etasjer her. Samtidig ligger flere av prosjektene rundt med nylig regulerte høyder på 6 etasjer.

Innsending av planforslag er siste runde før prosjektet skal ut på offentlig høring. Nå vil Plan og bygningsetaten etter hvert starte å forberede prosjektet for offentlig høring, der man kommer med sine innspill og vurderinger. Da vi de selvsagt også skrive inn hva de mener med detaljert om prosjektet. Dette prosjektet kommer nok ut på offentlig høring i starten på 2018. Men det kan jo hende at PBE ønsker å høre innspill fra naboer og sameier i lokalmiljøet før den offentlige høringen. Har du innspill så er det bare å sende inn, så blir det nok lest.

Les planforslaget slik det ligger nå

Se skisser av prosjektet slik det ligger i sakinnsyn

Les tidligere sak om dette prosjektet

Tre i malerhaugveien 2 002 m19 ny b

m19 ny c