Bli bøssebærer for TV-aksjonen på Ensjø, Kampen og Vålerenga 21.oktober!

Bor du på Ensjø, Kampen eller på Vålerenga og ønsker å bli bøssebærer så kan du møte opp direkte ved Vålerenga kirke (menighetssalen), Hjaltlandsgate 3, 0658 Oslo kl 1600 eller du kan gå inn på siden blimed.no og registrere deg!

Generealsekretær i Amensty, John Peder Egenæs, oppfordrer alle til å stå opp mot urett og gå bøssebærer søndag 21. oktober. – Hvis ikke menneskerettighetene gjelder for alle, gjelder de i virkeligheten ikke for noen. Hvis vi aksepterer at folk kan sperres inne uten lov og dom, at de kan mishandles, at de kan tvinges til et liv i ytterste fattigdom eller at de kan gis status som annenrangs borgere fordi de er kvinner, homofile eller romfolk, åpner vi for at vi selv kan behandles på samme måte. Vi må aldri akseptere menneskerettighetsbrudd, sier han på Amnestys nettsider.

– I første omgang handler det om å være med på TV-aksjonen neste søndag. Bli bøssebærer, gi penger og oppfordre andre til å gjøre det samme. Gjør dere det, så gir dere oss i Amnesty flere ressurser til å gjøre den viktige jobben vi gjør. Vi skal bruke pengene til etterforske for å avsløre og dokumentere overgrep, informere for å stille til ansvar, påvirke for å øve press på makthavere,aksjonere for å skape endring og undervise for å gi folk redskaper til selv å kjempe for sine rettigheter, sier han videre.

Sjekk hjemmesiden