Avtale om bygging av Hovinbekken i Gladengveien på Ensjø er inngått med Trasè a/s – Pris 25 millioner kroner

Gladengveien og usikker is på teglverksdammen 021  Gladengveien og usikker is på teglverksdammen 001

Ensjø aktuell informasjon skrev tidlig i mars som at anbudsrunden på dette prosjektet var avsluttet og at det var kommet inn tilbud fra 7 tilbydere som har lagt inn pris på jobben. Det laveste anbudet, som er på 24,925 millioner kroner, er gitt av Trasé AS fra Bærum. Prosjektet består i hovedsak av vannkanal for Hovinbekken i betongtrau og sidearealer til Gladengveien. Over bekken skal det etableres 4 betongbruer og 4 stålbruer med varierende bredde. Det skal etableres ny belysning for kjørebane og fortau med separate master.

I dag er det bekreftet at jobben er gitt til Trasé AS som leverte det laveste tilbudet. Arbeidet starter opp nå i april 2016.

 

Les mer på bygg.no 

Les tidligere sak på Ensjø aktuell informasjon