Arbeidet med å rive Fyrstikkalleen 1 på Helsfyr/Ensjø er i gang – 2 store leietakere er avklart!

testvideo 002 fyrstikkalleen 1 bilde eksisterende

Da har gravemaskinene gått i gang med å rive Fyrstrikkalleen 1, et kontor/industribygg som har huset litt av hvert men som i starten fra 1958 inneholdt Teknisk museum. Reguleringen er gjennomført og det har en stund vært jobbet med å skaffe leietakere til bygget.

Bystyret vedtok reguleringen i september 2016 og det er vedtatt å omregulere Fyrstikkalléen 1 m.fl. fra kontor, forretning og lager til forretning, undervisning, kontor, bevertning og kjøreveg, fortau, gang – og sykkelveg og annen veggrunn – grøntareal. Hensikten med planen er å bygge tre kontorbygg på 7, 8 og 10 etasjer med et sammenbindet bygg i transparent materiale. Den foreslåtte bebyggelsen er på 32 000 m2 BRA, noe som innebærer en tredobling av utnyttelsen fra dagens bebyggelse. Det reguleres også inn en bredere gang- og sykkelvei langs Strømsveien.

På sidene til Bryn Helsfyr så kan man lese at Arbeids- og velferdsdirektoratet skal leie 20 600 kvm og at Lånekassen også signert en leieavtale på 4 200 kvm i nybygget i Fyrstikkalleen 1 som snart skal bygges Helsfyr/Ensjø.

 

Les sak om at Arbeids- og velferdsdirektoratet flytter til Helsfyr

Les tidligere sak om reguleringen av dette bygget

Fyrstikkalleen 1 ilustrasjon Fyrstikkalleen-1-Inngang-2000x1414