Maritastiftelsen åpner bruktbutikk på Ensjø i november 2018

IMG_5614 marita

Ensjø aktuell informasjon skrev i juni 2018 at Ferd hadde søkt om tillatelse til å leie ut den gamle bilbutikken (Opel) i Gladengveien 12 som næringslokale i påvente av omregulering og rivning for å bygge boliger. Det ble opplyst i søknaden at man skulle leie ut til en bruktbutikk. I starten på august gav plan og bygningsetaten en rammetillatelse (tidsbegrenset) for Gladengveien 12. Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om tidsbestemt bruksendring til bruktbutikk. Tillatelsen er tidsbegrenset i en periode t.o.m. 31.08.2023.

Det er nå også klart at det er Maritastiftelsen som skal inn i lokalene. De har i sommer annonsert ledig stilling som butikksjef for den nye bruktbutikken på Ensjø. I utlysninger sier de «Vi har leid et veldig fint lokale på 2070 m2 på Ensjø i Oslo hvor vi i november 2018 skal starte ny Second Hand. Den nye butikken er et samarbeid mellom Maritastiftelsen og Erikshjälpen Second Hand.»

Maritastiftelsen er en kristenstiftelse som driver humanitært arbeide. I vedtektene til stiftelsen står det følgende om formål. «Maritastiftelsen er en tverrkirkelig, diakonal stiftelse forankret i den kristne tro og Bibelen. Stiftelsens arbeid er rettet mot personer med rus- og adferdsproblematikk. Målet med arbeidet er å forhindre at ungdom begynner å ruse seg, og hjelpe rusmiddelavhengige til et nytt og meningsfylt liv uten rus. Maritastiftelsen driver forebygging, oppsøkende og rehabiliterende virksomhet, ettervern, arbeidstrening, foredrag og verdiformidling.  Arbeidet drives både nasjonalt og internasjonalt.»

De samarbeider med den svenske Erikshjelpen. De skriver blant annet om seg selv «Erikshjälpen Second Hand er en ideell organisasjon som samarbeider med lokale foreninger og menigheter. Siden starten av 1990 har virksomheten vokst frem til å bli ledende i Sverige innen Second Hand, med et 60-talls butikker i Sverige og to i Norge. Formålet med butikkene er å generere middel til bistand, både i Sverige og utenlands. Gjenbruk av varer bidrar til et bærekraftig forbruk. Second Hand-butikkene er også viktige møteplasser for mennesker og tilbyr en mulighet til arbeidstrening, praksis og personlig utvikling.»

Denne butikken på Ensjø, som blir liggende i andre etasje av bygget, blir den tredje Maritabutikken i Norge og den andre i Oslo. Det ligger allerede en nederst i Markveien på Grünerløkka fra tidligere. Dette betyr at det i de neste 5 årene vil være en stor bruktbutikk på Ensjø som åpner i november.

 

Se lenke til utlysningen

Se Maritastiftelsen sine nettsider

Les tidligere sak på Ensjø aktuell informasjon om dette

IMG_5616