Utbyggerne på Malerhaugen gård på Ensjø ønsker å starte arbeidet med rekkehus nå!

Det ble i 2011 avsluttet byggearbeider på Malerhaugen gård også nevnt som Lensmannsgården. Lensmann Hans Jensenius Hiorth (1808 – 1902) kjøpte gården Malerhaugen i 1850 og bygget hovedhuset i sveitserstil, derav navnet lensmannsgården. Huset kan en se i krysset Ensjøveien og Strømsveien, med adresse Malerhaugveien 2 H.

Hovedbygningen er restaurert, pusset opp og seksjonert/omgjort til leiligheter i 2009. Bygningen står på byantikvarens gule liste. Uthusene på området er i 2011 gjort om til 8 leiligheter. En del ble revet og bygd opp på nytt, en annen del ble bevart og pusset opp til leiligheter. I tillegg er det i 2011 bygget et helt nytt rekkehus med 7 leiligheter på tunet til den gamle gården.

Siden 2011 har utbyggeren jobbet med å søke rammetillatelse for å oppføre ytterligere ett rekkehus med 4 leiligheter på området. Disse skal ligge bak de ombygde uthusene og legges ut mot parken som skal anlegges på området mellom denne eiendommen og naboeiendommen Ensjøveien 34.
Nå har man byttet ut Enerhaugen arkitektkontor og satt inn Aase byggeadministrasjonog de har nå søkt om å få starte utgravingen av tomta.

Det ble i oktober 2011 gitt tillatelse for dette prosjektet, men tillatelsen er imidlertid gitt med tydelige forbehold og krav. Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse og før dette kan gis må en del dokumentasjon innsendes. Det var 9 punkter med forbehold og under finnes en link til tidligere sak om dette.

Utbyggerne mener nå at disse punktene er oppfylt og man ønsker å starte arbeidet.

Les dokumentet som gjelder søknaden om å få starte

Les tidligere sak om rammetillatelse og krav til utbygger

Se bilder fra Malerhaugen gård

Malerhaugparken blir nærmeste nabo til rekkehusene

Til høyre på dette bildet skal rekkehusene bygges!

Til venstre på dette bildet skal rekkehusene bygges!