Utbyggerne på Ensjø vil opp i høyden, men ned i bakken vil de ikke!

Verkshagen ensjø 006  Verkshagen c10 2

I Gladengveien på Ensjø er Obos i ferd med å støpe bunnen i boligprosjektet Verkshagen. I dette prosjektet har man knapt skrapet vekk asfalten på parkeringsplassen før man legger bunnen av boligprosjektet. Bunnen på garasjeanlegget ligger dermed høyere enn veibanen i Gladengveien.

Det er ganske spesielt å gjøre dette når man i prosjektet for ikke så lengesiden hadde en stor runde med høyde økninger på over 2 meter, grunnet terreng tilpasninger. Nå kan man kanskje se disse økningene i et annet lys, når man ikke engang graver seg ned i bakken for å anlegge garasjen. I nabo prosjektet Gladengtunet, også dette et obos prosjekt, gravde man ned garasjen og lagde butikker ut mot gaten.

Om det skyldes dårlige grunnforhold, ønske om å spare penger eller fare for vann innsig fra Hovinbekken som gjør at man velger og ikke grave seg ned i bakken har jeg ingen kunnskap om. Men det fremstår som at man vil oppi høyden, men ikke ned i bakken.

Les rammetillatelsen 

PS! Det gjøres oppmerksom på at jeg som skriver saken har protestert på høyde økningen som ble gjennomført uten ny offentlighøring eller politisk behandling.

 

Verkshagen c10 1   Verkshagen ensjø 004