Testing av nye sykkelrute skilt i Oslo – En av rutene går over Ensjø

Hvis du sykler på Ensjø og bruker turvei D2, så har du kanskje lagt merke til at det flere steder har kommet opp nye informasjonsskilt på denne turveien. Ett av skiltene står eksempelvis i Tiedemannsparken på Ensjø, rett før du skal sykle over brua mot Valle Hovin området.

Etter litt undersøkelse så er det Bymiljøetaten i Oslo som skal teste ut et nytt veivisningskonsept, for å gjøre det enklere for syklende å finne frem i Oslo. Veivisningen vil bestå av oppmerking av navn på rute i bakken, pyloner og skilt med kart, kjente landmerker og tidsanvisninger, og mindre skilt med navn på rute.

Rute 10 går Økern – Ensjø -Tøyen-Grønland-Bjørvika. Det er 4 andre sykkelruter dette testes ut på i Oslo, sjekk lenke nederst i saken for å se de andre rutene.

Bymiljøetaten sier på sine nettsider «Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene i Oslo knyttet til befolkningsvekst, transport og luftkvalitet. Opplevelsen av et sammenhengende og lettforståelig sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.»

Undersøkelser gjort av Oslo kommune og Transportøkonomisk institutt i 2019 viste at mange syklister sliter med å finne frem på sykkel i byen. Derfor ble det besluttet å teste ut en norsk versjon av London sitt Quietway-system i Oslo. Prosjektet evalueres med en før- og etterundersøkelse.

Det er nok ikke uproblematisk å plassere ut disse skiltene og etaten sier selv at folk sliter med å finne frem og det er nok litt ironisk at flere av skiltene faktisk er feilplassert. Eksempelvis skiltet som står oppe etter man har passert Valle feltet ved undergangen der man skal svinge til venstre over ring 3 mot Økern. Dette er feilplassert og skulle stått i andre enden av ruta nede i Bjørvika et sted. På det aktuelle skiltet (bilde nederst i denne saken) står det at det er 23 minutter til Økern og 3 minutter til Grønland og det er ikke rett.

Men jeg regner med at slike små justeringer blir fikset ganske så fort.

Les mer og se de andre rutene på denne siden