Renhold av gater på Ensjø skjer i april – pass på hvor du parkerer bilen!

vårrengjøring på Ensjø 006  vårrengjøring på Ensjø 026

Våren kommer hvert år og da må man rengjøre gatene for all søppel og rester av vinter som ble synlig når snøen forsvant. Det samme skal all grusen som ligger igjen etter vinterens strøing. Så når våren kommer så er nok Bymiljøetaten glad for at man er ferdig med brøytingen og da kan man ta fatt på den årlige vårrengjøringen. Vårrengjøringen starter så snart vær- og føreforhold tillater. De har som mål å være ferdig i hele byen før 1. mai.

Følgende gater på Ensjø rengjøres

Ensjøsvingen hele gata rengjøres 5. april

Rolf Hofmoes gate hele gata rengjøres 5. april

Gladengveien, mellom Grenseveien – Ensjøveien rengjøres 13. april

Ensjøveien, mellom Økernveien – Strømsveien rengjøres 13. april

Stålverksveien, mellom Malerhaugvn – Gladengveien rengjøres 13. april

Malerhaugveien mellom Grenseveien – Malerhaugvn nr 20 rengjøres 18. april

Grønvoll allè mellom Malerhaugvn – Grenseveien rengjøres 18. april

Grenseveien mellom Hovinveien – Strømsvn o/brua rengjøres 18. april

Lensmann Hiorths allé – hele gata rengjøres 28. april

 

Fant du ikke gata som du bor i sjekk linken nederst i saken!

For at Bymiljøetaten sine mannskaper og til dels store renholdsmaskiner skal komme fram, vil det mange steder være behov for midlertidig skilting med parkering forbudt. Når nye parkeringsregulerende skilt settes opp, har bileier plikt til å rette seg etter den nye skiltingen innen 24 timer. Altså: hvis det blir satt opp et skilt mandag kl 20.00 med teksten “Parkering forbudt tirsdag-onsdag kl. 18-06”, vil Trafikketaten ikke kunne ilegge gebyr før tidligst tirsdag kl 20.00. Parkerer du på vei/gate åpen for alminnelig ferdsel, må du huske å sjekke skiltene en gang i døgnet!

Her kan du sjekke din gate

vårrengjøring