Rammesøknaden om oppføring av boligprosjektet Petersborgkvartalet på Ensjø er trukket!

Ensjø aktuell informasjon har tidligere skrevet om at salgsstarten i Ferd og Skanska sitt felles boligprosjekt Petersborgkvartalet har blitt utsatt. Nå viser det seg at den innsendte rammesøknaden for dette prosjektet, faktisk er trukket av utbyggerne.

Samarbeidspartnerne Ferd og Skanska har frem til nå samarbeidet om felt D i Tiedemannsbyen eller det som heter Hagekvartalet. Her er det nå utsolgt. Utbyggerne har også i lang tid holdt på med forberedelsene til neste område og det er felt C i Tiedemannsbyen eller det som har fått navnet Petersborgkvartalet. På dette feltet skulle det bygges 186 leiligheter og 3 næringslokaler. Men i november ble det satt stopp for de planene.

Etter litt nærmere søking i kommunalt saksinnsyn, så er det nå blitt klart at rammetillatelsen man sendte inn for prosjektet i mars 2012, ble trukket i november 2012. I meldingen om at saken trekkes skriver man at det vil sendes inn ny søknad om rammetillatelse, når nytt underlag er utarbeidet. Det antydes at ny søknad kan forventes i februar 2013.

Dette vil selvsagt også gjøre at salgsprosessen av prosjektet blir forskjøvet et stykke ut i 2013.

Les tidligere sak om dette