Petersborgkvartalet heter Tiedemannsbyens neste boligprosjekt på Ensjø.

Skanska og Ferd legger ut Petersborgkvartalet for salg i september 2012. De har frem til nå samarbeidet om felt D i Tiedemannsbyen (Hagekvartalet) og nå er man i gang med forberedelsene til neste område og det er felt C (Petersborgkvartalet). På dette feltet skal det bli 186 leiligheter og 3 næringslokaler. (Bilde på forsiden er hentet fra dokumentene i saken)

I dokumentene som er tilgjengelige beskrives næringsarealene slik: På bakkeplan mot Petersborgplassen er det tilrettelagt for næring i de tilgrensende bygningsdelene (A, B og C). Det er foreløpig ikke avklart hvilken næringsvirksomhet lokalene vil inneholde, men det planlegges at lokalene tilrettelegges for virksomheter som baker/kafe, butikk og apotek. Dette kan bidra til å styrke Petersborgplassen som et samlende byrom.

Når det gjelder leiligheter så sier man: Prosjektet har leiligheter i forskjellige størrelser; 2, 3, 4 og 5 roms fordelt rundt i feltets bygninger. Større leiligheter er i hovedsak gjennomgående, mens to- og treromsleiligheter i hovedsak er ensidige. Leilighetene har balkong eller terrasse, de fleste med generøs størrelse. Det blir 56 toroms, 67 treroms, 29 fireroms og 34 femroms leiligheter.
Bruttoareal av hele tomten for felt A-C-D er på ca. 40daa. Utbyggingen av området er tenkt med felt D først (snart ferdig), så felt C og til slutt felt A.

Ensjø Aktuell informasjon skrev om planene i mars

Se hjemmesiden til Peterborgkvartalet
Peterborgkvartalet ligger midt i bildet i overkant, til høyre for det lille gule huset.