Næringslokalene i Vålerenga stadion drives uten gyldig tillatelse og kan måtte stenge! – På Valle Hovin i nabolaget til Helsfyr og Ensjø!

Vålerenga stadion (10) Vålerenga stadion (17)

Plan og bygningsetaten har varslet Vålerenga kultur og idrettspark (VKIP) ved Stor-Oslo eiendom om at virksomheten i næringslokalene i stadionanlegget drives uten tillatelse. VKIP hadde en midlertidig tillatelse som gjaldt fram til 1.juni. Dette gjelder blant annet Barnehagen, serveringsstedet Øst og Vålerenga sjappa.

I brevet som er sendt 13.juni skrives det at «Dette er et varsel om at vi vurderer å pålegge at bruken av barnehagen og resterende næringsarealer mot torg T1 opphører. Vi varsler samtidig om at du kan få tvangsmulkt som du må betale dersom bruken ikke opphører.» Litt senere i brevet står det «Dersom vi ikke mottar opplysninger som endrer vår oppfatning av saken, kan vi pålegge deg at bruk av arealene opphører»

Brevet som er sendt ut er begrunnet i at loven sier at man må varsle når man ikke lengre har en gyldigtillatelse til drift av lokalene. Plan og bygningsetaten vil ikke uttale seg noe om alvorlighetsgraden i denne saken, men Kommunikasjonsavdelingen i Plan og bygningsetaten sier at man venter til man har mottatt redegjørelsen fra Vålerenga kultur og idrettspark som har frist 3.juli. før man vil si noe mer.

Jeg har ikke kunnskap om hvor ofte Plan og bygningsetaten sender ut slike brev, men det oppfattes nok alvorlig når man mottar det. Men jeg opplever nok at dette for det mest er formalia. Hvor alvorlig det egentlig er vil det nok være vanskelig for en utenforstående å vurdere, men disse lovene og reglene som gjelder for oppføring av bygninger er for å sikre at bygg blir ferdige og at de er så sikre at de kan benyttes av allmenheten samt at man skal hindre at useriøse aktører i bygge bransjen tar snarveier og driver ulovlig.

Det som nok er et enda større spørsmål er om selve stadion og Valle Hovin Videregående skole som ligger i stadionanlegget har en gyldig tillatelse til drift. Ensjø aktuell Informasjon har gått igjennom tillatelsene som ligger i saksinnsyn og funnet en midlertidig tillatelse fra 1.september 2017. Jeg har ikke funnet noen andre nyere tillatelser og siden tillatelser som er gitt senere for næringslokaler og barnehagen har gått ut, så er det vel ganske stor sannsynlighet for at stadion tillatelsen også har gått ut. I søknaden til denne midlertidige tillatelsen man fikk i september 2017 oppgav man (VKIP) selv datoen 1.desember 2017 som frist.

Det er mer enn 6 måneder siden denne datoen gikk ut og i verstefall har man drevet stadion og skole uten brukstillatelse i denne perioden.

De midlertidige tillatelsene gis i påvente av at hele anlegget skal bli ferdig og at man sender inn dokumentasjonen som kommunen krever for å kunne få en permanent «Ferdigattest».

I følge VKIP så er det et stykke til alt rundt stadion anlegget er ferdig og man kan sende inn dokumentasjon for å få ferdigattesten. Det meste av det som mangler knyttets imidlertid til ting som først kan utføres og gjøres ferdig når de andre aktørene NCC og Selvaag Bolig blir ferdig med sine bygg på området.

Så hva skjer? Jeg regner med at Vålerenga Kultur og idrettspark gjør som det står i brevet «Ny søknad om brukstillatelse må sendes inn dersom disse skal fortsette å være i bruk.»

 

Les brevet med varsel om at bruk av arealene opphører

 

 

Vålerenga stadion (4) Vålerenga stadion (2)