Nå er det satt vann på Østre Bekkedrag på Ensjø

Ensjø aktuell informasjon har i lang tid fulgt arbeidet med Østre Bekkedrag på Ensjø. Jeg har skrevet om saken flere ganger. Østre Bekkedrag også kjent som Lillebergbekken, som er den mindre kjente lillebroren til Hovinbekken, som er den store bekken som går igjennom på Ensjø og langs Gladengveien.

Østre bekkedrag / Lillebergbekken har sitt utspring fra Hovindammen som ligger oppe på Vallefeltet. Bekkedraget er nå hovedsakelig ferdig opparbeidet mellom Grenseveien og Stålverksveien, med unntak av litt beplantning.  Bekkedraget går mellom Grenseveien og Stålverksveien på Ensjø. Den passere Grenseveien 69 (Lilleberg tunet), Malerhaugveien 34 og Stålverksveien 1 (Ensjøhøyden). Bekkeløpet er på denne strekningen ferdig og denne uka ble det satt vann på bekken. Om dette er en test av bekkeløpet før man beplanter skikkelig eller om det er den endelige vannføringen har jeg ikke kunnskap om.

Men nå er det mulig å ta turen langs Lillebergbekken og se og høre at bekken sildrer igjennom Ensjø området. Bekken har ikke like stor vannføring som Hovinbekken, men det renner vann i bekken nå. Dette er en del av det blå grønne grepet som skal gjøre Ensjø til et flott sted å bo.

Senere når Østre parkdrag opparbeides fra Stålverksveien ned til Ensjøveien, så skal bekken gå inn i dette parkdraget og renne ned til Petersborgaksen før det deretter skal gå ned til Gladengveien og inn i Hovinbekken.

 

Les tidligere saker om Østre Bekkedrag