Informasjonsmøte om byutviklingen på Ensjø avholdes 21. september

rica-scandic-001

Da er det klart for et nytt informasjonsmøte om Ensjø området. Eiendoms- og byfornyelsesetaten inviterer til informasjonsmøte med tema status i byutviklingen på Ensjø. Dato Onsdag 21. september Tid 18:00-19:30 Sted Hotell Scandic Helsfyr, Strømsveien 108

Programmet blir som følger

  • Innledning:

Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Lars Frang

  • Status i Ensjøutbyggingen i dag:

Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Anders L. Solheim

Hvor mange boliger er bygget og solgt, med mer, Vedtatte planer med mer, Videre utvikling

  • Regulering av Grenseveien 91, med flere ( gjelder tomt til ny skole og park)

Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Emil Ager-Wick

  • Skole, barnehage og parker​, Status i bygging av offentlige tiltak,

Bymiljøetaten ved Siri Anne Mørk

Friområder, grøntareal med mer

  • Status på Tyngdepunktet: Skanska ved Helge Hogstad

Skanskas planer for Tyngdepunktet

Det åpnes for Spørsmål fra salen     

 

Les mer på kommunen sine sider