Hvor mange Teglverk lå det på Ensjø området?

Levhan 1  levhan 2

Da var det tid for litt teglverks historie, en historie som for det meste kun finnes nedskrevet og på gamle bilder. Det er veldig lite synlig i dag i form av bygninger etter teglverkene på Ensjø. Det finnes en nettside der man kan få litt oversikt. På teglverk.no kan man lese at mange av Oslos teglverk vokste frem langs byens elver. Langs Akerselva, Hovinbekken og Alna (Loelva) ligger det god leire som la grunnlaget for fremveksten av teglverkene. Jeg skal ta fram de 6 som lå på Ensjø området i tilknytning til Hovinbekken.

Teglverk var en plasskrevende industri og lå langs elver der man fant god leire. Men etter som byen har vokst utover så har teglverkene måtte vike plassen, samtidig som andre næringer har inntatt de gamle teglverks områdene.

Noen steder har de nye bygningene fått navn etter teglverket som tidligere lå der. Ett slik eksempel er Teglverket skole og Teglverksdammen som begge ligger på den gamle tomta til der Hasle teglverk og Hovin teglverk opprinnelig lå.

Det er faktisk bare en bygning igjen etter de 6 nevnte teglverk og det er bygningen som ligger i Rolf Hofmos gate 20.

Dokumentene skal ha det til at Ensjø teglverk kan dateres tilbake til starten på 1800 tallet. Det blir første gang nevnt i en fattigprotokoll i 1811. Teglverket stoppet med driften i 1914. Levhan mekaniske verksted flyttet til Ensjø i 1917 inn i bygninger som hadde tilhørt Ensjø teglverk. Disse bygningene ble antagelig oppført mellom 1896 og 1900. På kart fra tidlig 1900 tall, kan man se bygningene og fotavtrykket de gir på kartet. Fronten av bygningen ble revet på 1960 tallet og bygd opp på nytt, samtidig ble pipa revet. Selve verksted hallen er intakt, selv om denne også er delvis gjenoppbygd etter en brann på 1940 tallet.

De fleste av disse 6 stedene er nå utbygd eller vil bli utbygd. Hvis du vil kikke litt tilbake i historien, så kan du gå inn på lenken under til teglverk.no så får du mer info.

Les mer om teglverkene på Ensjø området

Vil du se bilder av gamle Teglverk se på Oslobilder sine sider

Les gammel sak om Levahn mekaniske verksted

levhan 3