Hovinbekkens urbane løp igjennom Tiedemannsparken på Ensjø blir synlig!

Det har i over et års tid vært arbeidet med Tiedemannsparken på Ensjø. Kanskje det mest synlige i dette arbeidet har vært bygging av broa over Grenseveien. Men arbeidet med parken rundt broa og spesielt det nye løpet til Hovinbekken som krysser under brua og renner langs den før den krysser på skrå ned mot Gladengveien starter nå å bli synlig. (se bilder på slutten av denne saken)

Hovinbekken

 

Men først en kort oppsummering av hva Hovinbekken er og hvor den kommer fra, Hovinbekken samler sitt vann fra vann og myrdrag i Grefsen og Årvollmarka. I den øvre delen er mye av bekken fortsatt åpen der den renner ned gjennom Årvoll, Brobekk, Økernbråten, Risløkka, Økern, Hovin og ned til Ensjø der vi fikk det siste glimt av den før den forsvinner i rør og kulverter og ender i Akerselva like før dens munning i Bjørvika.

Hovinbekken er den av Oslos elver som ligger mest under jorda. Det arbeides i dag aktivt med gjenåpning av elva. De mest aktuelle områdene er Bjerkedalen vannpark på Økernbråten, vannspeilet på Teglverkstomta (Teglverksdammen) på Hasle, åpning av bekken igjennom Tiedemannsparken og videre åpning ned i langs Gladengveien på Ensjø og videre ned over Jordal og ned mot Klosterenga over Grønlandsleiret og ut i havet.

På strekningen fra Hasle og ned til Ensjø T-banestasjon har det vært en del av «Bekken som faktisk var åpen. Se Her»! Men i forbindelse med Obos sin bygging av boligprosjektene Stålverksparken og Gladengen park har bekken blitt lukket. Den skal over noen år åpnes igjen og ligge som et hovedpunkt i en fremtidig stålverkspark i området Bertrand Narvesenvei og Gladengveien.

I dag går bekken i kulvert under hele området. Bekken skal om noen år gjenåpnes, og det skal tas ut en delstrøm som renses og ledes gjennom Ensjø i bekkeleie/kanal, slik at Hovinbekken vil fremstå som et viktig funksjonelt og estetisk element i Ensjøbyen. Kulverten vil fortsatt være der og skal ta av for å sikret at den nye urbane bekken ikke blir utsatt for flom og for mye vannføring.

Det spesielle med Hovinbekken er at den skal få et urbant preg og være en bybekk/elv som skal gå igjennom boligområder og trafikkerte gater og veier. For nåværende og fremtidige beboere på Ensjø vil denne bekken sammen med andre bekkedrag, parkdrag, torg og de litt større parkene og fri arealene være et blå/grønt innslag i hverdagen.
Er du opptatt av flere bekker og vann i Ensjø området «sjekk ut denne saken om Hovindammen og LIllebergbekken

For deg som er spesielt opptatt av hvordan samspillet mellom det Blå/grønne skal bli og gjerne vil vite mer om Parker og torg så anbefaler jeg å lese Veiledende prinsipplan for det offentlige rom (VPOR) «klikk på denne lenken»

 

«Se powerpoint presentasjon av noen deler av bekken og spesielt området som heter Teglverksdammen»:

«Les tidligere sak om bekken»

 

«Les tidligere sak og se video av bekken»:http://ensjo.origo.no/-/bulletin/show/681894_anleggsarbeider-i-gladengveien-ved-hovinbekken-bekkekulv