Grenseveien 97 på Ensjø / Helsfyr er ute på høring – Stein Erik Hagen er involvert i følge NE.no

Grenseveien 97 ny

Ensjø aktuell informasjon skrev i desember 2013 om at denne eiendommen med boligprosjekt snart  kunne ventes ut på offentlig høring, nå er den ute på høring. Nå skriver Næringseiendom at Stein Erik Hagen og selskapet Canica er involvert på eiersiden i dette poligprosjektet.

NE.no opplyser at Grenseveien 97 er eid av Grenseveien 97 ANS, der blant annet Canica AS (Stein Erik Hagen), Macama AS (Erik Bøhler) og Pagano AS (Tove Kvammen Midelfart) er store eiere.

Saken ligger nå ute til offentlighøring og har svarfrist 24.februar.

Les plan kunngjøringer hos plan og bygningsetaten

Les oppslag i NE.no 

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell informasjon 

Grenseveien 97 gammel