Ensjø Musikk Scene tidligere Ensjø Kro har fått skjenkebevilling og starter opp snart!

ensjø kro sigurd hoelsvei 001  Ensjø-kro-Ensjø-musikkscene-001

Ensjø aktuell informasjon har tidligere skrevet om at man i oktober 2015 ikke fikk skjenkebevilling til Ensjø Musikk scene, men etter dette avslaget har man jobbet for å få saker og ting i orden og ved årskiftet 2015/2016, så ble det gitt skjenkebevilling som gjelder til utgangen av juni 2016.

Ensjø Musikk scene har fått godkjent åpningstid inne til 0100 og ute til kl 2200. Skjenketiden er satt til 0030 inne og 2130 ute.

Nå har det i kommunalt saksinnsyn i april dukket opp en sak som går på ombygning av lokalet. Denne går for det meste går ut på at en vegg skal rives og litt bygningstekniske ting skal ordnes. Lokalet blir større når man fjerner veggen mellom det som var Ensjø Kro og det som var Ensjø bingo. Den nye Ensjø Musikk scene overtar hele underetasjen i bygget.

Nå ligger saken hos plan og bygningsetaten til godkjenning og ser ganske enkel og grei ut. Dette medfører at det kanskje blir åpning i mai en gang, men hvem vet.

Les søknaden om ombyggig

Les tidligere sak om dette

Ensjø-kro-Ensjø-musikkscene-003