Ensjø før og nå – Stålverksveien 2 i 1956 og 2012

Bygningen som ligger i stålverksveien 2 også kalt Skotvedt gården på Ensjø ble opprinnelig bygget på midten av 1940 tallet. Her holdt Oscar Skotvedt til med sine selskaper.

På svart hvit bildet fra 1956 ser man Oskar Skotvedt Maskinforretning og deres lastebiler som vises på baksiden av bygget. Skotvedt drev med mye næringsvirksomhet. Ved siden av grafisk maskinimport ble det på 50-tallet opprettet en avdeling for import av Morris, MG, Riley og Wolsley. British Leyland overtok selv i 1970.

Det var på 70 tall at barnebarnet Hanne Skotvedt startet import av Honda fra Japan. Hanne var meget omtalt i media som Norges eneste kvinnelige bilimportør – navnet ble ganske snart Honda-Hanne.

Virksomheten på Ensjø i Skotvedt gården ble flyttet i 1983 ut til Rud i Bærum og eiendommen ble solgt til andre. I dag er det 8 seksjoner som til sammen utgjør Skotvedt gården og her finner man litt av hvert av næringsvirksomhet som arbeidsklær, maling, trykkeri og reklamesklit virksomhet.
Svart/hvit bildet i saken tilhører Oslo museum og er tatt av Leif Ørnelund.

Under bildene finner du flere saker om Ensjø før og nå!

Les tidligere saker om Ensjø før og nå!

Ensjøveien 10

Ensjøveien/Strømsveien

Grenseveien 69

Bensinstasjon på Tidemannstobakksfabrikk

Malerhaugveien 19/21

Fyrstikkalleen 21

Ensjøveien 18

Gladengveien 9

Ensjøveien 25

Gladengveien 1 og 2

Ensjøveien 22 – Tunell innslag

Biblioteksentralen

Ensjøveien