Ensjø før og nå – Malerhaugveien 19-21 i 1951 og 2012

På bildene kan man se Malerhaugveien 19-21. Tomten tilhørte opprinnelig Grønvold Company as, men ble i 1952(?) skilt ut fra fyrstikkfabrikken og ble i 1953 bebygd med bygningen som ligger der i dag. Denne er senere blitt påbygd. Bygningen ble solgt videre i 1985.

Har ikke på nettet funnet ut så mye om Grønvold Company as, men første kjente tidspunkt er i 1877 når de kjøper eiendom på Helsfyr området og senest i 1992 når de selger eiendom.

Når det gjelder Malerhaugveien 19-21, så tilhører denne i dag et familieselskap og det er flere leietakere i bygget. En kuriositet er at det Jordanske konsulatet i Norge ligger i bygningen.

På fly fotografiet fra 1951 kan man se området, før det ble bebygd. (Oslo byarkiv/Vilhelm Skappel)
På svart/hvitt bildet av bygningen fra 1953, kan man se den ganske nybygd.( Oslo Bymuseum/Leif Ørnelund) På fargebildet er det slik det ser ut i 2012.

Under bildene er det linker til tidligere Ensjø før og nå saker.

Les tidligere saker om Ensjø før og nå!

Fyrstikkalleen 21

Ensjøveien 18

Gladengveien 9

Ensjøveien 25

Gladengveien 1 og 2

Ensjøveien 22 – Tunell innslag

Biblioteksentralen

Ensjøveien