Ensjø før og nå – Fyrstikkalleen 21 i 1933-2008-2012

På bildene kan man se fyrstikkalleen 21 som har tilhørt Nittedals fyrstikkfabrikk. Akkurat denne bygningen har blant annet vært brukt til kartongproduksjon for fyrstikkfabrikken. Selve fyrstikk fabrikken ble vedtatt etablert i mai 1874 og produksjon kom i gang fra 1875. Fyrstikk produksjonen ble nedlagt i 1967. Lokalene benyttes i dag til barnehave og skole. Bygningene på bildet er vernet.

På bildet fra Oslobymuseum (svart/hvit 1933) kan man se at fabrikk pipa er mye høyere enn på senere bilder og det kommer av at det ikke var mulig å ta vare på de 3-4 øverste meterne av pipa.

Les mer om Fyrstikk fabrikken og historien her

Bilde i svart/hvit er lånt fra Oslo Bymuseum
Bilde i farger er lånt fra hjemmesiden til Industrimuseem ( se link i saken)
Bildet nederst er tatt 3.mars 2012

Les tidligere saker om Ensjø før og nå!
Ensjøveien 18

Gladengveien 9

Ensjøveien 25

Gladengveien 1 og 2

Ensjøveien 22 – Tunell innslag

Biblioteksentralen

Ensjøveien