Ensjø før og nå – Bertrand Narvesensvei 2 i 1952-1961-2008-2011-2013

I dag ligger det nybygde boligprosjektet Marienfryd på dette området, men tidligere var det en stor lagerbygning som tilhørte Narvesen konsernet som lå på denne eiendommen. Denne bygningen ble revet i 2011, slik at man kunne oppføre Marienfryd.

Narvesens lagerbygning og høyblokka som var Narvesens Hovedkontor ble oppført i midten på 1960 tallet. Høyblokka er gjort om til boliger.

Hvis man går enda lengre tilbake så lå det et stort gartneri på området. Går man tilbake i tid så kan man nok omtale som en del av et ganske landlig miljø hvis man går tilbake til år 1850. Et område som hovedsakelig bestod av jordbruk med gårder og husmannsplasser. Området ble etter hvert i starten på 1900 ble gjenstand for utbygging av industri. Vi snakker da om teglverks virksomhet og senere industri i form av fyrstikkfabrikk og tobakksfabrikk og diverse andre næringer.

Under kan du se flere bilder fra området over tid. og under der igjen kan du se tidligere Ensjø før og nå saker!

Denne linken viser byggeperioden for marienfryd prosjektet

Bilde er et flyfoto over området fra 1952 og Marienfryd er markert med rødt.(kreditering se under bilde)

Bilde er et flyfoto over området fra 1961 og Marienfryd er markert med rødt.(kreditering se under bilde)

Bilde er et flyfoto over området fra 1969 og Marienfryd er midt på bildet. (kreditering se under bilde)

Bilde av høyblokka og lager bygning i 2008 ( kilde Wikipedia)

Bilde av lagerbygning mars 2011

Bilde av marienfryd mars 2013

Bilde av Marienfryd fra mars 2013

Les tidligere saker om Ensjø før og nå!

Stålverksveien 2

Ensjøveien 10

Ensjøveien/Strømsveien

Grenseveien 69

Bensinstasjon på Tidemannstobakksfabrikk

Malerhaugveien 19/21

Fyrstikkalleen 21

Ensjøveien 18

Gladengveien 9

Ensjøveien 25

Gladengveien 1 og 2

Ensjøveien 22 – Tunell innslag

Biblioteksentralen

Ensjøveien