Ensjø før og nå – Bensinstasjon på Tiedemannstobakksfabrikk i 1970 og 2012

Når Tiedemannstobakksfabrikk på Ensjø stod ferdig på slutten av 60 tallet, så var det helt nødvendig å etablere en bensinstasjon og servicested for alle bilene som ble benyttet på tobakksfabrikken og for transport av varer ut til forhandlere.

Når Tiedemanns tobakksfabrikk ble lagt ned og stengte dørene 30. juni 2008 og produksjonen ble flyttet ut av Norge, så opphørte den siste tobakksproduksjon i Norge.

Industrikonsernet Ferd som tidligere hadde solgt tobakksfabrikken, eide fortsatt alle eiendommene og startet å leie ut lokaler på området. Det ble også lagt store planer for utvikling av boliger på området.

Bensinstasjonsbygningen finnes fortsatt i dag og er leid ut til et bilverksted i påvente av at boligene på dette området i Tiedemannsbyen skal bygges ut en gang i løpet av de nærmeste 10 årene. Bilde i svart/hvit er tatt av Leif Ørnelund og tilhører Oslo museum.

Les mer om tiedemannstobakksfabrikk

Les tidligere saker om Ensjø før og nå!

Malerhaugveien 19/21

Fyrstikkalleen 21

Ensjøveien 18

Gladengveien 9

Ensjøveien 25

Gladengveien 1 og 2

Ensjøveien 22 – Tunell innslag

Biblioteksentralen

Ensjøveien