Det skal velges nytt menighetsråd for Ensjø – Tøyen – Kampen!

Ensjø Aktuell informasjon skriver om mange ting både små og store saker. Her kommer en sak som kanskje ikke får så stort fokus og oppmerksomhet i lokalmiljøet til vanlig! 2019 er valgår og da skal det også velges menighetsråd.

Menighetsrådet er det lokale styret for Kampen menighet, og har bl.a. ansvar for å legge til rette for omsorgsarbeid (diakoni), trosopplæring, konfirmantarbeid og kirkemusikk, i tillegg til samarbeid med andre aktører i nærmiljøet. Til høsten skal det velges nytt menighetsråd. Kampen sokn omfatter Kampen, nye og gamle Ensjø og mye av Tøyen.

Det skal nomineres kandidater til å stå på listene og da må disse personene finnes. Kan du bidra med hjelp eller råd til hvem som skal stå på lista?

Forslag på kandidater til valget må være klart i løpet av april. Derfor lurer nominasjonskomiteen i Kampen menighet på om du vet om noen de burde snakke med for å høre om man kunne tenke seg å stille. Eller kanskje du selv er interessert i å vite mer om hva dette går ut på? Nominasjonskomiteen mottar forslag med takk, og det er helt uforpliktende å snakke med dem.

Var dette av interesse så kan du kontakte nominasjonskomiteen for valget på nytt menighetsråd, du kan finne kontaktinformasjon på denne lenken til hjemmesiden for Kampen kirke.

Bildene i denne saken er hentet på sidene til Kampen menighet!