Åpner for trikkelinje fra Helsfyr – Ensjø/Malerhaugen – Vålerenga i Strategisk plan for Hovinbyen

Etterstad trikken Etterstad trikken 3

I Gamle dager gikk trikken fra sentrum over Vålerenga til Helsfyr/Etterstad. Denne linjen het Helsfyrtrikken/Vålerengatrikken /Etterstadlinjen (kjært barn har mange navn) og var virksom fra 1923 helt frem til den ble nedlagt i 1968. Nå kan denne linjen få sin renessanse!

I dokumentene som ligger til behandling i byutviklingskomiteen vedrørende Strategisk plan for Hovinbyen samt planprogram for Helsfyr er det lagt inn tekst som tydelig sier at ny trikkelinje fra Helsfyr ned langs E6 (Malerhaugen/Ensjø) igjennom Vålerenga mot sentrum skal utredes. Dette er lagt inn i begge alternativene som er til behandling. Sitat fra byrådssaken

«I begge utredningsalternativene foreslås etablert ny parallell lokalgate fra Grenseveien mot sentrum. Utredningsalternativ l innebærer i tillegg trikk i Grenseveien – Østensjøveien og langs E6/Strømsveien mot Vålerenga. Det skal videre utredes bebyggelsesstruktur nordvest for E6/Strømsveien og ved lokk over t-bane. E6 med ramper og bussterminal beholdes som i dag. Utredningsalternativ 2 innebærer ny bebyggelsesstruktur i hele planområdet og ramper mot E6/Strømsveien gjøres mer bymessig»

I Hoveddokumentet så står det sitat «Utredningsalternativ – Parallell lokalgate med trikk langs E6 fra Sentrum til Helsfyr» I dokumentene som følger saken er det lagt inn kartskisser (Se bilde under) der gaten/linjen er inntegnet. Det at noe skal utredes betyr at det ligger litt fram i tid, men samtidig så legger valget om man skal ha trikk eller ikke på denne strekningen tydelige føringer, på hvilket alternativ for Helsfyr som må velges.

Statens veivesen er i sine uttalelser i mot å legge lokk over Helsfyr og i mot å legge trikken i løp på E6/strømsveien og sier tydelig at den må legges i lokalegater på området.

For de som kjenner området så er det i alternativ 1 ikke mulig å legge den på Malerhaugsiden, da det i dagens situasjon ikke er plass til trikk langs E6. Skal det i teorien skje så må kontorbygg og boliger rives eller så må E6 gjøres betydelig smalere. I alternativ 2 så legger man lokk over Helsfyrområdet og da skapes det plass og rom for å lage et alternativ med trikk. Legger man derimot trikken på Etterstad siden så kan det være plass til den også med alternativ 1. Trasen er på kartene likevel tegnet inn på Malerhaug siden.

I år er det 50 år siden den siste trikken gikk på denne ruten, så det hadde kanskje hvert flott om den kom tilbake. Men om det blir trikk eller ikke det gjenstår å se, det skal i første omgang utredes. Vil du lese teksten så sjekk ut lenken til hoveddokumentet og les side 158 og 159.

Hovinbyen hoveddokument

Byrådssak om Hovinbyen sak 15 i 2018

Les tidligere sak om Hovinbyen

Bildene av trikker i denne saken kommer fra Oslobilder.no/Oslobyarkiv/Digitalt museum og bildet av trikketrasse kommer fra dokumentene til strategiskplan for Hovinbyen!

Foto: Lyng, Per – Mosenesset, Willy –  Lannerstedt, Arne

Lokk over helsfyrEtterstad trikken 1 

Etterstad trikken 2