60 bussen kjører igjen i Gladengveien på Ensjø

Siden mai har 60 bussen hatt omkjøring over Gladengveien på Ensjø grunnet problemer med undergangen under Gjøvikbanen i Økernveien, ved Tøyen tog stasjon. Denne omkjøringen var av imidlertid karakter og var over i oktober, så da startet 60 bussen igjen å kjøre sin opprinnelig trase.

Men nå kan man lese på Ruter sine hjemmesider at 60 bussen igjen skal kjøre omkjøringsruten over Ensjø. De oppgir problemer med Tøyen Stasjon som årsak til omkjøringen. Omkjøringen er opplyst å vare inntil videre!

Så da har Ensjø på nytt fått midlertidig bussrute.

 

Les melding på Ruter

Les tidligere sak om 60 bussen