Trafikksikkerhet i Gladengveien på Ensjø!

Gladengveien 031  Gladengveien 014

Trafikksikkerhet var noe Bymiljøetaten og bydelspolitikerne var opptatt av i 2016 og jeg håper de fortsatt er det i 2017. Jeg er ihvertfall opptatt av det og jeg regner med at flere på Ensjø også er det! Dette er 3 saker om trafikk, sikkerhet og trafikksikkerhet i en sak.

Jeg starter med saken om sykkel kontra parkering. Den er både trist og glad, litt avhengig om du vil parkere bilen din eller om du vil sykle. Hvis du vil sykle så kan du være glad, for nå vil det bli sykkelbaner i begge retninger i Gladengveien på Ensjø (mellom Ensjøveien og Stålverksveien). Hvis du trenger å parkere bilen din, så kan du være trist for nå har de 10 siste parkeringsplassene på den samme strekningen forsvunnet, siden det nå er skiltet sykkelbane på hele strekningen. Oppmerkingen er enda ikke gjort, men innen en uke så er nok dette på plass!

Den andre saken er biler mot fotgjengere og i denne sammenhengen biler mot skolebarn. I forbindelse med oppgraderingen av Gladengveien så er skiltingen til 30 km ved krysset Gladengveien/Stålverksveien/Bertrand Narvesensvei fjernet. Det samme er fartsdumpen foran krysset når du kommer nedenifra Ensjøveien. Fartsdumpen på oversiden er også fjernet men det har resultert i et hull som er utrolig effektivt til å stoppe biler i fart. Men det ser ut til at den også skal fjernes.

Disse fartsdumpene er et trafikksikkerhetstiltak som kom i august 2016 etter at Bydelspolitikerne i Bydel Gamle Oslo flere ganger hadde tatt opp med Samferdselsetaten at de måtte gjøre noe med trafikken på Ensjø. Nå er tiltaket borte. Dette burde engasjere foreldre som har skolebarn som krysser denne veien til og fra skolen. Langs Gladengveien er det fortau og en ny trygg gangvei på andre siden av en flott Hovinbekk, så myke trafikanter som benytter dette er trygge. Men utfordringen er der man krysser Gladengveien.

Den tredje saken er en kombinasjon av alt dette. Gladengveien er en ganske bred vei som tidligere hadde parkering på begge sider, dette gjorde den til en litt uoversiktlig vei å kjøre på og man måtte være forsiktig og vise hensyn. Nå derimot er parkeringen borte og det blir sykkelbaner på begge sider og dette er både bra og dårlig for sykelistene. Sykelisten kommer bedre fram, men den brede veien innbyr nå til betydelige høyere fart på bilene. Den er bred og den er rett fram så her er det mange som gasser litt ekstra på selv om den er skiltet til 40 km. Den ekstra farten vil gjøre det utrygt å sykle langs veien selv om sykkelbanen blir rød. Det vil også gjøre det farligere å krysse veien, selv ved fremtidige oppmerkede fotgjengerfelt, siden bilene kommer fortere.

Ensjø- og Gladengveien har blitt og vil når den er 100 % ferdig bli en fantastisk flott gate som både er bra og som ser bra ut. I øyeblikket mangler det litt oppmerking av sykkelbaner, gangfelt og litt diverse skilt og slikt, men det kommer nok på plass snart.

Men det som bekymrer et at man må finne på noen gode løsninger som kan redusere farten, hvis ikke så kan dette bli den nye racerbanen på Ensjø og det liker jeg dårlig!

Les tidligere sak om Trafikksikkerhet og 30 km i deler av Gladengveien!

 

Bildene øverst i saken viser skilt med varsel om sykkelbaner i begge retninger i Gladengveien.

Bildene under viser hvor fartsdumpene som nå er borte, lå tidligere.

Gladengveien 018 Gladengveien 010

Her kan man tydelig se bredden på veien og at den åpenbart innbyr til høy hastighet!

Gladengveien 029 Gladengveien 001