Stengningen av broa over Ensjø T-bane utsettes i 10-12 dager!

Ensjø torg tbane kampen mm (32) Ensjø torg tbane kampen mm (36)

Ensjø Aktuell Informasjon har den siste tiden jobbet med å undersøke hvordan rivning av brua over Ensjø T-banestasjon og byggearbeidene som Skanska utfører ved samme stasjon vil påvirke brukerne av T-banestasjonen.

Spesielt med fokus på om arbeidene som skal utføres parallelt ikke er helt koordinerte og at dette kan medføre store utfordringer for brukerne av t-banestasjonen. De største utfordringene ligger i at Skanska ikke er kommet langt nok med byggearbeidene over inn/utgangene ved Rolf Hofmos gate. De vil derfor måtte holdes stengt slik som i dag, frem til påske.  Dette i kombinasjon med at arbeidene med broen skulle starte 12.mars, og at dette kunne medføre stengt inngang til plattformen ut av byen, så kunne det fort blitt litt kaos for brukere av stasjonen.

Etter å ha vært i kontakt med Ruter, Sporveien og byggeledelsen for broa, så kan jeg med stor sannsynlighet slå fast at stengningen av broa utsettes i omlag to uker. Dette skal avgjøres på et møte torsdag der alle de involverte møtes for å gå igjennom situasjonen.

Det er helt sikkert at T-banen blir stengt i påsken og at det blir buss for bane i perioden 24.mars til 3 april. Det er heller ingen tvil om at gangbrua rives på det samme tidspunktet. Etter påske må man derfor benytte de planlagte omveiene.

Det er imidlertid tidligere blitt annonsert at brua skulle stenges allerede 12. mars, slik at PEAB kunne starte arbeidet med å stenge av og grave ut deler av området rundt brua før rivning. Dette ser det nå ut til at det blir litt endringer på. Ensjø Aktuell informasjon har opplysninger som tilsier at brua vil være åpen for allmenferdsel fram til fredag 23.mars.

Jeg vil komme tilbake med ytterligere informasjon om dette når det finnes og jeg regner med at Skanska, Sporveien, Ruter og Kommunen også vil komme med informasjon om hva som skjer.

Men etter påske og fram til desember, så må vi som bruker Ensjø T-banestasjon belage oss på noen omveier for å komme til og fra stasjonen.

 

Les mer om buss for bane i påsken

Les tidligere sak om brua

 

Ensjø torg gangvei skilit mm (5) Ensjø torg gangvei skilit mm (9)

Ensjø torg gangvei skilit mm (3)